Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Forhindring av mor-til-barn smitte av HIV i Tanzania

Eli Fjeld Falnes   

Eli Fjeld Falnes disputerer mandag 5.september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The mother, her confidants and the prevention of mother-to-child transmission of HIV (PMTCT) services in the Kilimanjaro region, Tanzania”.

Til tross for at det finnes effektive tiltak for å redusere risikoen, er mor-til-barn smitte av HIV fremdeles et stort globalt helseproblem. Falnes har i sitt doktorgradsarbeid sett på utfordringer knyttet til gravide kvinners deltakelse i helseprogrammet for forhindring av mor-til-barn smitte (PMTCT) av HIV i Kilimanjaro-området i Tanzania.

Sammenliknet med tidligere studier i området hadde mødrene økt kunnskap om mor-til-barn smitte av HIV. Så nær som alle gravide kvinner fikk tilbud om å teste seg for HIV, og samtlige som fikk tilbudet lot seg teste. Kvinnens partner støttet rutinemessig testing av gravide på svangerskapsklinikken, men var lite villig til selv å la seg teste. Partnernes motvilje til deltakelse i programmet var først og fremst knyttet til tradisjonelle kjønnsroller og definisjonen av programmet som et mor-barn program.

Mødrenes forståelse for de anbefalte metodene for spedbarnsernæring var begrenset og rådgivningen på dette feltet syntes å være mangelfull. Kvinnens svigermor kunne insistere på tradisjonell mating som ikke samsvarte med rådene HIV-smittede mødre fikk, noe som kunne medføre en økt risiko for HIV-smitte.

Studien konkluderer med at PMTCT programmet er veletablert som et tilbud for alle gravide i området. Innføringen av rutinetesting av gravide har økt andelen som tester seg. Tiltak for å øke menns deltakelse i programmet må ta hensyn til lokal kontekst for å kunne lykkes.

Personalia:
Eli Fjeld Falnes (f. 1981) er oppvokst på Sola. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Bergen (2009). Siden 2003 har hun vært tilknyttet Senter for internasjonal helse, først som forskerlinjestudent og deretter som stipendiat. Hun har siden august 2010 jobbet som turnuslege ved universitetssykehuset i Stavanger. Falnes har gjort sitt doktorgradsarbeid i Tanzania med veiledning fra Ingunn M.S. Engebretsen, Thorkild Tylleskär, Karen Marie Moland og Marina Manuela de Paoli.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.09.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: How strong is the epidemiological evidence for the current WHO infant feeding recommendations for children of HIV-positive and HIV-negative mothers?
Sted: Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.09.2011, kl. 11.15, Auditorium 4, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Eli Fjeld Falnes, tlf 952 06701, epost: Eli.Fjeld@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.