Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Den første fødselen – utfordringer for kvinner og jordmødre

Tine Schauer Eri   

Tine Schauer Eri disputerer fredag 28.10.2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Labour onset and early labour: an exploration of first-time mothers’ and midwives’ experiences.”

Tiden rundt fødselens start og fødselens tidlige fase medfører usikkerhet, både for fødende kvinner og jordmødre. For kvinner kan viktige spørsmål være “hvordan vet jeg at fødselen har begynt?”, eller “når skal jeg dra til fødeavdelingen?”. For jordmødre er det spørsmål som “er denne kvinnen i fødsel?” og “hva har denne kvinnen behov for?” som er viktige. Eri har gjennom tre delstudier undersøkt hvordan førstegangsfødende kvinner opplever å vente på at fødselsprosessen skal begynne, samt hvordan de samme kvinnene og jordmødre på sykehus kommuniserer før kvinnene legges inn i fødeavdeling.

Studien viser at det å oppfatte at endringer i kroppen er tegn på at fødselen begynner ser ut til å være strukturert av termindatoen som er fastsatt ved ultralydundersøkelse tidligere i svangerskapet. Når denne datoen kommer går kvinnene inn i et “ventemodus”, en tilstand preget av intens oppmerksomhet rettet mot alt som skjer i kroppen. Endringer som skjer før “ventemoduset” blir ikke tolket som mulige tegn på fødselsstart i samme grad. Mange førstegangsfødende kontakter fødestedet flere ganger før de blir lagt inn, både på telefon og ved personlig oppmøte. Studien viser at når kvinner tar kontakt i fødselens tidlige fase må de forhandle om sin troverdighet for å få tilgang. De er svært sårbare i sine bestrebelser på å unngå å bli sendt hjem fordi det er “for tidlig” å bli lagt inn. Jordmødres strategi er at kvinnene skal være hjemme så lenge som mulig “for sitt eget beste” for å beskytte dem mot unødige intervensjoner og komplikasjoner.

Funnene i denne studien impliserer en mer differensiert omsorg for kvinner i den tidlige fasen av fødselen og kan sette fokus på nytenkning innen organisering. Videre kan funnene ha implikasjoner for innholdet i svangerskapsomsorgen og hvordan kvinner forbereder seg til fødsel. Funnene viser at det er stort behov for refleksjon og diskusjon om jordmødres yrkesgrunnlag og utøvelse, og hvilken effekt det har på kvinnene de møter i sin praksis.

Personalia:
Tine Schauer Eri (f. 1959) er oppvokst i Bærum og er nå bosatt i Tønsberg. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Østfold, jordmor fra Høgskolen i Bergen og cand.san. fra Universitetet i Oslo (2003). I perioden 2006-2008 var hun ansatt som stipendiat i Helse-Bergen, før hun ble ansatt ved Høgskolen i Vestfold. Doktorgradsarbeidet har vært utført under veiledning av professor Astrid Blystad, professor Eva Gjengedal og førsteamanuensis Gunnhild Blåka.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Fars rolle ved fødselen
Sted: Stort auditorium, Haukeland Sykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.10.2011, kl. 10.30, Stort auditorium, Haukeland Sykehus

Kontaktpersoner:
Tine Schauer Eri, tlf.: 926 65 962, epost: tine.s.eri@hive.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.