Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

EUs effekt på demokratisering i Øst-Europa

Espen Dahle   

Espen Dahle disputerer den 19.08.2011 for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Democratic Conditionality and the Democratisation of Eastern Europe. A study of the effect of the European Union on competitive authoritarian regimes”

Denne avhandlingen tar for seg i hvilken grad og på hvilken måte EU har påvirket demokratiseringsprosessen i Øst-Europa. Demokratiseringsbølgen i Øst-Europa begynte for alvor i 1989 og de fleste landene i Øst-Europa startet denne prosessen i større eller mindre grad. En av de fremste utenrikspolitiske målsetningene til mange av de tidligere kommunistiske landene i Øst-Europa var medlemskap i den Europeiske Union. Innad i EU var det derimot ulike oppfatninger om hvorvidt de Østeuropeiske landene skulle slippes inn eller ikke. Dette resulterte i at EU formulerte en serie med krav til land som søkte medlemskap. Disse ble nedtegnet i Københavnerklæringen i 1993 og inneholdt blant annet krav om at søkerlandene skulle ha en demokratisk styreform. I statsvitenskapen har flere forskere forsket på om medlemskapsforhandlingene har hatt effekt på demokratiseringsprosessen i disse landene. Spørsmålet har i stor grad vært i hvilken grad demokratiseringsprosessen skyldes insentivene ved EU-medlemskap eller om andre interne forhold i større grad har vært utslagsgivende. Hvis man i dag vurderer demokratinivået i de Østeuropeiske landene vil man se at de nye Østeuropeiske EU-landene alle kan regnes som demokratier, mens bildet er langt mer variert for ikke medlemslandene i regionen. Dette kan være en indikasjon på at medlemskapsforhandlingene kan ha effekt på demokratisering. Problemet med denne slutningen er at de fleste av de nye medlemslandene kunne regnes som demokratier allerede før medlemskapsprosessen startet. Denne doktorgradsavhandlingen tar i stedet for seg EUs effekt på Østeuropeiske land som ikke utviklet seg til konsoliderte demokratier på 90-tallet og spør hvilken effekt medlemskapsinsentiver har hatt i land som opplevde en fornyet demokratisk utvikling etter år 2000. Avhandlingen ser spesielt på den politiske utviklingen i Serbia og Ukraina og finner at målsetningen om EU medlemskap har påvirket demokratiseringsprosessen.

Personalia:
Espen Dahle er født (1974) og oppvokst i Bergen. Han har hovedfag i Sammenliknende politikk og har vært stipendiat ved samme institutt fra 2006-2010. Veileder for avhandlingen er Lise Rakner.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.08.2011, kl. 15.15. Oppgitt emne: Democratic progress in new EU states after the Copenhagen agreement (1993): the influence of domestic factors vs EU membership
Sted: Auditoriet 1. etg., U.Pihls Hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.08.2011, kl. 10.15, Auditoriet 1. etg., U.Pihls Hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Espen Dahle tlf: 55589426, epost: espen.dahle@isp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.