Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Hva bestemmer flyten av internasjonal kapital?

Jonas Gade Christian   

Jonas Gade Christensen disputerer fredag 3. juni 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Trade and Capital Movements in a Globalizing World”

Det er en vanlig oppfatning at ”verden blir mindre”. Dette referer ofte til at vi i dag forbruker mange flere produkter som er produsert langt utenfor Norges grenser, men også det faktum at global kommunikasjon er vesentlig raskere og billigere enn før. Dette har ført til en drastisk økning av bedrifter som velger å flytte hele eller deler av produksjonen utenlands av ulike grunner.

Effektene av denne globaliseringen er stadig tema for diskusjon både innen akademia, men også på det politiske plan. Innen faglitteraturen er kanskje den klareste konklusjonen at effektene av internasjonalisering varierer sterkt mellom ulike land, og mellom ulike former for internasjonalisering. Det er derfor behov for en dypere forståelse av kreftene bak globaliseringen, og det er dette avhandlingen søker å bidra til.

Avhandlingen består av tre artikler av både teoretisk og empirisk karakter. Disse tar for seg spørsmål som:

* ”Hvordan påvirker lands kapitalmarkeder den internasjonale flyten av varer og kapital?”

* ”Er demokratiske land mer eller mindre tilbøyelige enn diktaturer til å ekspropriere utenlandsk eid eiendom?”

* ”Hva karakteriser de bedriftene som velger å flytte deler av produksjonen utenlands?”

Noen av konklusjonene fra disse arbeidene er at mer produktive bedrifter synes å være mer mobile internasjonalt, og at de både søker lave produksjonskostnader, store markeder, og stabile politiske forhold i de landene de drar til.

Personalia:
Jonas Gade Christensen er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen, og har vært ansatt som stipendiat ved institutt for økonomi siden 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.06.2011, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”Why did trade collapse during the financial crisis?”
Sted: Lite auditorium, SV-bygget, Fosswinckelsgate 6

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.06.2011, kl. 13:15, Lite auditorium, SV-bygget, Fosswinckelsgate 6

Kontaktpersoner:
Jonas Gade Christensen, 94425511, epost: jonaschris@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.