Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Sink og jern hos nepalske kvinner og barn

Ram Krishna Chandyo   

Ram Krishna Chandyo disputerer torsdag 20. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Zinc, Iron and Infection- studies in children and women in Nepal".

Mangel på mikronæringsstoffer er vanlig i mange fattige land og har særlig konsekvenser for små barn og gravide. På verdensbasis dør det hvert år 8 millioner barn før de fyller 5 år. Over halvparten av disse er underernærte, og en regner med at flesteparten også har for lavt inntak av flere mikronæringsstoffer som for eksempel jern og sink. Jernmangel vil i hovedsak føre til lav blodprosent. Sinkmangel fører blant annet til redusert vekst og svekket immunforsvar. Sink gitt mot barnediaré reduserer både varigheten og risikoen for at episoden skal bli alvorlig. Verdens helseorganisasjon anbefaler derfor at barn i fattige land som har diaré, også skal få sinktilskudd.
En regner med at 2 av de 8 millionene barn som dør hvert år, dør på grunn av lungebetennelse. Det er uklart om sink har den samme effekten på lungebetennelse som den har på diaré.

Ram K Chandyo har i sitt doktorarbeid undersøkt jern- og sinkstatus og vist at jern- og sinkmangel er vanlig både hos kvinner og barn i Nepal. I en stor klinisk studie av nesten 2,700 barn med mild lungebetennelse, ble det gitt enten sink eller placebotabletter oppløst i vann eller morsmelk. Det ble ikke funnet forskjell i sykdomsforløpet mellom gruppene. Det ser derfor ut som at sinktilskudd ikke har den samme positive effekten på mild lungebetennelse som på diare.

Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen har siden 1996 gjennomført flere kliniske og befolkningsbaserte studier i Nepal. Chandyo har vært involvert i de fleste av disse.

Personalia:
Ram Krishna Chandyo (f. 1968) er fra Bode i Bhaktapur, Nepal. Han ble utdannet lege i 1997 i St. Petersburg. Siden han var ferdig utdannet lege, har han arbeidet med forskning på mor-barn-helse, og arbeider nå med lignende prosjekter i Nepal. Doktorgradsarbeidet er utført på Senter for internajsonal helse under veiledning av professor II Tor A Strand og professor Rune Ulvik.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.10.2011, kl. 10.15. Oppgitt emne: Childhood mortality and nutrition intervention strategies: a third world perspective
Sted: Auditorium B301, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.10.2011, kl. 12.15, Auditorium B301, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Ram Chandyo, tlf 455 80248, epost: ram.chandyo@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.