Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Kvinner med epilepsi og svangerskap 1999-2005

Ingrid Borthen   

Ingrid Borthen disputerer torsdag 15. desember 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Maternal epilepsy and pregnancy outcomes”.

Epilepsi er en av de vanligste nevrologiske sykdommer hos gravide kvinner, og opptrer hos 1 av 200. Disse kvinnene trenger ofte medisiner under svangerskapet for å unngå epileptiske anfall. Det har vært en bekymring at disse medikamentene kan forårsake skade på fosteret. De siste årene har man fått nye og mer virksomme medisiner. Det har vært usikkert om de nye medisinene påvirker mors helse under svangerskapet.

Borthen har undersøkt svangerskapene til alle kvinner med epilepsi i Norge som har født i perioden 1999-2005. Undersøkelsen viser at kvinner med epilepsi og bruk av medikamenter stort sett har normale svangerskap og fødsler. En liten del har litt øket risiko for svangerskapsforgiftning og høyt blodtrykk i svangerskapet. Disse kvinnene har også en litt øket risiko for å føde for tidlig. Det er ingen øket risiko for fosterdød, men litt øket risiko for fosterskade. Avhandlingen bygger på opplysninger fra Medisinsk Fødselsregister 1998-2005 og opplysninger fra sykehusjournaler.

Det er ønskelig at kvinner med epilepsi er i en stabil fase før de blir gravide for å unngå forverrelse av epilepsien i svangerskapet. Videre bør de følges opp i svangerskapet av spesialister da kvinnene har en øket risiko for komplikasjoner.

Personalia:
Ingrid Borthen er født i Bodø i 1953, men har vokst opp i Bergen. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1980. Hun er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har arbeidet ved Kvinneklinikken i Bergen siden 1982. Hun er nå seksjonsoverlege ved fødeseksjonen. Fra mai 2007-2010 har hun vært stipendiat ved Institutt for klinisk medisin og Institutt for Samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.12.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: Psykisk sykdom og medikamentell behandling under graviditet
Sted: Auditorium 1, BBB-bygget, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2011, kl. 11.00, Auditorium 1, BBB-bygget, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Ingrid Borthen, epost: ingrid.borthen@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.