Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Geologisk utvikling i Nord-atlanteren

Maria Blinova   

Maria Blinova disputerer fredag 18. november 2011 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Seismic study along the west Spitsbergen continental margin and adjacent area of the West Spitsbergen Fold and Thrust Belt (Isfjorden)”.

Spitsbergen er en øy som ligger i det nordvestlige hjørnet av Barentshavet. En nesten komplett sekvens av bergarter fra mer enn 540 millioner år tilbake har blitt bevart i dette området siden øya har stått under vann mesteparten av sin geologiske historie. Tektoniske strukturer og sedimentære avsetninger langs vestkysten av Spitsbergen er geologiske bevis på hvordan Nord-atlanteren har utviklet seg.

Studieområdet strekker seg fra den vestlige delen av Spitsbergen på tvers av kontinentalsokkelen og skråningen mot midthavsryggen. Området gjenspeiler den omfattende utviklingen regionen gikk igjennom i kenozoikum. Forskningen er basert på seismisk offshoreprofilering og batymetriske data. Seismiske og batymetriske bilder fra Isfjorden gir mulighet til å studere sub-bunn-strukturen til det såkalte ”West Spitsbergen Fault and Thrust Belt” og hvordan denne strukturen kommer til uttrykk på havbunnen. Studiet av nedforkastede blokker (grabensystemet) utenfor Isfjorden er basert på de seismiske dataene som ble samlet inn langs Spitsbergens vestre sokkel.

Tolkning av seismisk avbildning i området mellom sokkelen og midthavsryggen gir et innblikk i de sedimentære prosessene som var aktive under utviklingen av området.

Personalia:
Maria Blinova ble født i 1978 i St. Petersburg, Russland. Maria fikk sin mastergrad i geofysikk fra Universitetet i Bergen i 2005. Fra 2006 til 2011 har hun jobbet med ph.d.-graden ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet I Bergen. Fra 2009 hun har jobbet som geofysiker ved Weatherford Petroleum Consultants AS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.10.2011, kl. 13.15. Oppgitt emne: “Use of wide-offset seismic data in mapping structures of the earth's crust”
Sted: Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.11.2011, kl. 12.15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Maria Blinova, tlf: 913 86480, epost: Maria.Blinova@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.