Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Foreldreprogram for somaliske og pakistanske minoritetsmødre

Ragnhild Bjørknes   

Ragnhild Bjørknes disputerer onsdag 8. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Parent Management Training - Oregon Model: Intervention effects on maternal practice and child behavior in ethnic minority families”.

Frem til i dag har svært få etniske minoritetsfamilier deltatt i det ordinære foreldreprogrammet Parent Management Training - Oregon modellen (PMTO) som er nasjonalt implementert. Programmet har som hovedmål å styrke foreldreferdighet, slik som økt bruk av ros og adekvat grensesetting for å forebygge problematferd hos barn. Bjørknes viser i sin doktoravhandling at PMTO er et virksomt tiltak for mødre i etniske minoritetsfamilier. Funnene bygger på en studie der 96 pakistanske og somaliske mødre deltok i PMTO.

Den første artikkelen viser viktigheten av å være aktiv i rekrutteringen, ved for eksempel å ha åpne foreldremøter i nærmiljøet for å sikre god rekruttering av mødre med etnisk minoritetsbakgrunn til foreldreprogram.

Den andre artikkelen viser at mødrene som hadde fulgt foreldreprogrammet rapporterte bedre foreldreferdigheter og mindre problematferd hos barna, enn mødre som sto på venteliste. Tiltaket besto av 18 ukentlige gruppemøter à to timer med 8 til 12 mødre, med svært positive brukervurderinger - ni av ti vil anbefale tiltaket til andre. Barnas lærere rapporterte ingen endring i barnas atferd.

Den tredje artikkelen viser at mekanismene for endring i barnets atferd var mors positive endring av foreldreferdigheter, som konsekvens av å ha deltatt i programmet. Dette gjaldt både den pakistansk og somalisk etniske gruppen. Funnet er i tråd med tidligere forskning på PMTO.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid har Bjørknes satt lyset på viktigheten av å undersøke effekten av helsefremmende tiltak også for etniske minoriteter. I tillegg har hun vist at det er mulig å rekruttere etniske minoritetsfamilier til randomiserte studier og vist at PMTO også har positive effekter for etniske minoritetsfamilier i Norge.

Personalia:
Ragnhild Bjørknes jobber som forsker ved Atferdssenteret med studien ”PMTO for etniske minoritetsmødre”. Fra mars 2008 har hun vært stipendiat ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Hun har en master i sosial arbeid fra Høyskolen i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.06.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Har barn fra minoritetsfamilier betydelig høyere risiko for å utvikle alvorlige "atferdsvansker" enn andre barn? Hva sier forskningen?"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2011, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ragnhild Bjørknes, tlf: 23 20 58 37/992 97110, epost: ragnhild.bjorknes@atferdssenteret.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.