Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

India, dalitene og den konstitusjonelle staten

Dag Erik Berg   

Dag Erik Berg disputerer onsdag 12. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Dalits and the Constitutional State. Untouchability, Dalit Movements and Legal Approaches to Equality and Social Justice for India’s Scheduled Castes.”

Dalitene var et sentralt fokus i den indiske grunnloven fra 1950, og avhandlingen handler om hvordan mange daliter i dag kan knytte an til grunnlovens målsetning om sosial rettferdighet i deres kamp mot fattigdom og diskriminering. ”Dalit” betyr undertrykket, og er en selvvalgt betegnelse om de kastene som tradisjonelt ble betraktet som urørbare i kastesystemet. Dalitene er i dag en synlig faktor i indisk politikk, og de har en grunnlovsfestet rett til kvotering i utdannelsesinstitusjoner og offentlige jobber.

Den indiske grunnloven fra 1950 var en tydelig liberaldemokratisk ramme for det moderne India. Den var forut for sin tid med rettigheter for sosialt vanskeligstilte grupper. Det konstitusjonelle prosjektet har imidlertid skapt flere paradokser - blant annet har den moderne statens byråkrati forsterket betydningen av kaste. For dalitene er dilemmaet at fattigdom og kastediskriminering vedvarer selv om flere av dem har blitt del av landets middelklasse.

I avhandlingen foreslås det at dalitenes situasjon kan fortolkes som en mekanisme der sosial mobilitet og diskriminering er to motsatte, men relaterte trender. Det foreslås videre at denne sosiale mekanismen kommer til uttrykk i rettsutviklingen. På den ene siden har den akutte fattigdommen skapt krav om utbedringer av grunnlovens artikler om rett til like muligheter. På den andre siden har overgrep, vold og massakrer resultert i en egen lov under kriminalretten for å hindre kastediskriminering. Mye av materialet i avhandlingen er hentet fra den sør-indiske staten Andhra Pradesh, der to moderne bevegelser har knyttet an til hver av disse to rettslige dimensjonene.

Avhandlingen belyser dalit-spørsmålet i et bredt historisk perspektiv. Sentralt i denne sammenhengen er hvordan Dr. Ambedkar, dalitenes talsmann i kampen mot britene, kjempet mot Gandhi og ledet grunnlovsutformingen før han mot slutten av sitt liv konverterte til buddhisme. Avhandlingen fremhever Ambedkars rolle og dynamiske status for dagens daliter.

Personalia:
Dag Erik Berg er fra Homborsund og er født 1974 i Addis Abeba. Han er utdannet med hovedfag fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2004, og mastergrad i metode og politikk fra School of Oriental and African Studies, University of London, 2001. Han har siden november 2005 vært stipendiat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og har hatt professor Bruce Kapferer som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2011, kl. 09.15. Oppgitt emne: :”The Politics of Caste and the Language of Corruption”
Sted: Auditoriet i 1. etg. på Bergen Sjøfartsmuseum, Håkon Sheteligs Plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.10.2011, kl. 11.15, Auditoriet i 1. etg. på Bergen Sjøfartsmuseum, Håkon Sheteligs Plass 15.

Kontaktpersoner:
Dag Erik Berg, tlf. 555 88 101, epost: st09690@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.