Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Sikkerheten for CO2-lagring i berggrunnen under Nordsjøen

Alif Be   

Alif Be disputerer mandag 19. des for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Multiphase Flow in Porous Media with Emphasis on CO2 Sequestration".

Mengden av karbondioksid (CO2) i atmosfæren har økt i de senere årene. Siden CO2 er en av klimagassene, vil den redusere den reflekterte varmen fra jorden, og dermed bidra til temperaturøkning. En av de mest lovende metodene for å redusere CO2 utslipp er å fange gassen og lagre den i geologiske formasjoner under bakken, spesielt i vannsoner i berggrunnen under Nordsjøen.

CO2 lagret i vannsoner i porøse bergartsformasjoner vil tendere til å strømme oppover på grunn av lavere tetthet sammenlignet med vannet som er tilstede i formasjonen. Dette kan øke risikoen for lekkasje. Heldigvis er det flere mekanismer som fanger CO2 i berggrunnen. En av de viktigste mekanismene er CO2 fangst i porestrukturen ved kapillære krefter. Laboratorieforsøk har vist at injisert CO2 løser seg i formasjonsvannet og skaper karbonsyre som endrer steinoverflaten fra vannfuktet til mer nøytral fukt. Dette fenomenet kan øke risikoen for CO2-lekkasje fra vannsonen.

Be har utført datasimulering av mulige situasjoner som kan lede til lekkasje av CO2 fra lagringssted. Innløsning av CO2 i vann ved høye trykk som ved lagring i grunnvannssoner under Nordsjøen med påfølgende endringer i steinens overflateegenskaper kan øke muligheten for lekkasje fra lagringssted.

Personalia:
Alif Be ble født i Indonesia. Fra 2007 til 2011 har han jobbet med ph.d.-graden ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen med veiledning av professor Arne Skauge. Fra 2011 han har jobbet som reservoaringeniør ved Perecon AS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.11.2011, kl. 11.15. Oppgitt emne: Methods for Generating Digital Rock Reconstruction
Sted: Rom 4060, Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2011, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget; Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Alif Be, tlf. 97954424, epost: alif.be@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.