Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2011

NY DOKTORGRAD

Er odontofobi og sprøytefobi forbundet med dårlig tannhelse?

Maren Lillehaug Agdal   

Maren Lillehaug Agdal disputerer fredag 1. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Odontofobi og intraoral injeksjonsfobi – tannhelse og livskvalitet”

Agdal har i sin forskning funnet at tannhelsen hos pasienter diagnostisert med odontofobi er vesentlig dårligere enn tannhelsen i den generelle befolkningen. Tannhelsen hos pasienter med fobi for sprøyte i munnen er varierende, men de fleste i denne pasientgruppen har god tannhelse.

Pasientene var med i behandlingsstudier der de fleste ble kvitt sine fobier. Avhandlingen konkluderer med at dårlig tannhelse ikke gjør det vanskeligere for pasientene å bli kvitt sin fobi.

Den generelle livskvaliteten hos pasienter med psykiske lidelser er ofte redusert. Agdal fant at livskvaliteten også var redusert hos pasientene med fobi for sprøyte i munnen, men den bedret seg etter fobibehandlingen og ble tilsvarende livskvaliteten i den generelle befolkningen.

Arbeidet er utført ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

Personalia:
Agdal er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet Cand. Odont. i 2003, ved UiB, og har siden 2005 jobbet med doktorgraden ved Senter for odontofobi, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.04.2011, kl. 09:30. Oppgitt emne: "Livskvalitet, hva er det og hvordan kan man måle det?
Sted: Aud 1, Odontologen, Årstadveien 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.04.2011, kl. 11:30, Aud 1, Odontologen, Årstadveien 17

Kontaktpersoner:
Maren Lillehaug Agdal, 91703505, , epost: maren.agdal@iko.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.