Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Tykktarmsfunksjon ved matoverfølsomhet

Jørgen Valeur   

Jørgen Valeur disputerer fredag 8. oktober 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Unexplained, self-reported food hypersensitivity. Explorative studies on mechanisms of abdominal symptom generation”.

Diagnostikk av matoverfølsomhet er krevende og utredningen resulterer ofte i et misforhold mellom det pasienten opplever og det legen kan verifisere. I dette doktorarbeidet undersøkes mulige biologiske mekanismer for mageplager ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet, med vekt på tykktarmens funksjon som fordøyelsesorgan.

Tykktarmen og dens bakterieflora spiller en avgjørende rolle i nedbrytningen av tungt fordøyelige næringsstoffer, spesielt karbohydrater. Ved mikrobiell fermentering (gjæring) av karbohydrater i tykktarmen dannes både gasser og kortkjedede fettsyrer. Disse fermenteringsproduktene har en rekke interessante biologiske effekter, og forstyrrelser i tykktarmens gjæringsprosesser kan være involvert i utvikling av symptomer fra fordøyelseskanalen, som magesmerter, oppblåsthet og avføringsproblemer.

Avhandlingen viser at mageplagene til pasienter med uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet ofte kan reproduseres ved inntak av lave doser tungt fordøyelige karbohydrater. En mulig forklaring er at tarmfloraen hos disse personene fungerer unormalt, vist ved at pasienter med uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet hadde en annen fordeling av kortkjedede fettsyrer i avføringen enn friske forsøkspersoner. Produksjonen av tarmgass etter inntak av tungt fordøyelige karbohydrater var imidlertid like stor i begge grupper.

Forstyrrelser i tynntarmens motorikk, og dermed i leveransen av næringsstoffer til tykktarmens mikrober, kan bidra til symptomutviklingen. Slike forstyrrelser ble i avhandlingen demonstrert i en musemodell for matallergi, og kan være en relevant mekanisme også hos mennesker. Avvik i utskillelsen av hormoner som bremser tarmmotorikken ble ikke påvist.

Samlet sett bidrar funnene i avhandlingen til økt forståelse av patofysiologien ved uforklart, selvrapportert matoverfølsomhet, og doktorarbeidet danner grunnlag for videre forskning på problemstillingen.

Personalia:
Jørgen Valeur (f. 1979) er født i Bergen og oppvokst i Kristiansand. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2004, og mottok autorisasjon som lege etter gjennomført turnustjeneste i Sogn og Fjordane i 2006. Han har vært tilknyttet Institutt for indremedisin siden 2006, med stipend fra Helse Vest (Det regionale samarbeidsorganet) siden 2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.10.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: Pathogenesis and etiology in chronic inflammatory bowel disease (ulcerative colitis and Crohns disease).
Sted: Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.10.2010, kl. 10:15, Auditoriet i Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Jørgen Valeur, tlf. 909 35 831, epost: jorgen.valeur@med.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post:gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.