Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Tannskader og oral helserelatert livskvalitet hos ungdom i Albania

Dorina Sula Thelen   

Dorina Sula Thelen disputerer 26. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Traumatic dental injuries and their effect on Albanian adolescents’ quality of life”.

Tannskader er et helseproblem over hele verden, og kan for den affiserte forårsake lang behandling og oppfølging. Tannskader i fronten kan i tillegg til smerte gi estetiske, sosiale og emosjonelle problemer. Lite informasjon om tannskader er tilgjengelig fra Øst-Europa, inkludert Albania.

Hovedmålene med studien var å samle data vedrørende forekomst av tannskader og mulige årsaksforhold blant ungdom (16-19 åringer) i Tirana, teste ut en albansk versjon av et instrument for å måle oral helserelatert livskvalitet (Oral Impact of Daily Performance), og til slutt å studere i hvilken grad tannskader med behandlingsbehov påvirket livskvalitet hos ungdom.

Resultatene av undersøkelsen viste at forekomst av tannskader varierte fra 8.9 prosent blant 16-åringer til 10.5 prosent blant 18 åringer. Gutter hadde høyere forekomst av tannskader sammenlignet med jenter for alle aldersgruppene. Hyppigste årsak til tannskade var kollisjoner, etterfulgt av fysiske fritidsaktiviteter, hyppigst sykling og svømming. Sosial klasse hadde innvirkning på manglende behandling av tannskader. Den Albanske versjonen av ”Oral Impact of Daily Performance” viste seg å være anvendelig og pålitelig. Ungdom affisert av tannskader med behandlingsbehov hadde flere utslag på oral helserelatert livskvalitet enn ungdom uten tannskader.

Forekomst av tannskader i Tirana, Albania, var moderat. Ungdom som vokste opp i distrikter med lavt sosioøkonomisk nivå hadde oftere tannskader med behandlingsbehov enn ungdom fra høyere sosiale lag. Vedvarende behandlingsbehov etter tannskade påvirket oral helserelatert livskvalitet.

Personalia:
Dorina Sula Thelen er født i 1976 i Tirana, Albania. Hun er utdannet tannlege ved Universitetet i Tirana i 1999, og master i pedodonti samme sted i 2001. Hun har siden 2005 vært ph.d.-kandidat ved Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitet i Bergen. Hun er for tiden under spesialistutdanning i kjeveortopedi ved Institutt for klinisk odontologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: Dental trauma – strategies for prevention.
Sted: Auditorium 1, Institutt for klinisk odontologi, Årstadvn. 17

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 10:15, Auditorium 1, Institutt for klinisk odontologi, Årstadvn. 17

Kontaktpersoner:
Dorina Sula Thelen, epost: dorina.thelen@ok.uib.n
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.