Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Opp eller ned – det er spørsmålet

Arved Staby   

Arved Staby disputerer 26. november 2010 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

”Seasonal dynamics of the vertical migration of mesopelagic fish.”

Mesopelagisk fisk er små og fins i alle marine miljøer. Fiskene fins i store mengder i fjorder og i åpne havområder, og de er en viktig del av økosystemene. De beiter på forskjellige mikroorganismer, hovedsakelig dyreplankton, men er selv viktig føde for større fisk, hai, blekksprut, fugl og sel.

Fiskene er del av en gruppe dyr som gjennomfører vertikal døgnvandring – verdens største forflytning av biomasse – opp og ned hver dag. De beveger seg i tette lag. Disse kan identifiseres ved å bruke akustikk. Fiskene er på dypt vann om dagen, men når det blir mørkere svømmer, eller vandrer, fisken til overflaten. Her bruker de en kort periode med nok lys til å spise, før de igjen svømmer ned på dypt vann etter at det har blitt mørk. Før soloppgang tar fisken en tur til overflaten igjen, spiser, for så å svømme ned til dypere vann etter at det er blitt lyst. Andre studier basert på akustiske data viser at denne adferden varierer med årstid og alder av fisken.

Tidligere observasjoner av døgnvandringen er basert på bare noen få dager fra enkelte måneder, og det har vært uklart hva fisken driver med i periodene imellom, og om vertikalvandringen varierer med dagslys (årstid), og fordeling av predatorer.

I avhandlingen har Staby brukt et ekkolodd stasjonert på bunnen av Masfjorden og koblet dette til en datamaskin på land. En stor mengde akustiske data ble samlet sammenhengende inn over en periode på 16 måneder. Disse viser nye adferdsmønster. Det er identifisert to ulike lag som består av fisk med ulik størrelse, og i noen måneder også et tredje lag bestående av fiskelarver. I tillegg viser studiene at fisk som døgnvandrer vertikalt velger et dyp med en bestemt lysintensitet uansett årstid eller vær og skydekke. Studiet viser også at vertikalfordeling av større predatorfisk kan påvirke det vertikale vandringsmønsteret til mesopelagisk fisk.

Personalia:
Arved Staby er født i Windhoek, Namibia 10. august 1973. Han tok hovedfag i zoologi og biokjemi ved Universitet i Stellenbosch, Sør Afrika 1996. Fra 1997 – 2005 jobbet han på fiskeridirektoratet i Namibia, og tok en mastergrad i Fiskeri - og marinbiologi ved UIB 2002. Etter å ha fått et universitetsstipend ved Institutt for biologi i 2006 begynte han sin doktorgradsutdanning i marinbiologi under veiledning av prof Anne Gro Vea Salvanes og prof Anders Fernö ved UIB, og prof Stein Kaartvedt ved UIO.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.11.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: ” Ecological features in coastal upwelling systems characterised by temporal and permanent hypoxia.”
Sted: Rom K3, BIOblokkene, Thormøhlensgate

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2010, kl. 10:00, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormølensgt. 55

Kontaktpersoner:
Arved Staby, tlf. 55 58 44 89, epost: arved.staby@bio.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.