Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Automatisk hudkreftsdiagnose

Endre Rieber Sommersten   

Endre Rieber Sommersten disputerer mandag 6. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Automatic diagnosis of pigmented skin cancer».

Ondartet føflekk-kreft (Maligne melanomer) representerer den farligste formen for hudkreft, og en av de kreftformene som øker raskest i verden. I dag stiller hudspesialister diagnosen ved å betrakte føflekken med det blotte øye eller gjennom en form for forstørrelsesglass. Mistenkelige føflekker blir kuttet bort og sendt til videre undersøkelse. I praksis viser det seg at omtrent 9 av 10 bortkuttede føflekker er godartede.

I dette arbeidet har det blitt utviklet en matematisk metode som kan skille mellom ondartede og godartede føflekker ved å analysere en rekke bilder av hver føflekk. Bildene blir tatt fra forskjellige retninger og med forskjellig farge på belysningen. Alle ondartede føflekker i studiet fikk korrekt diagnose, mens omtrent 1 av 10 godartede føflekker fikk feil diagnose.

Totalt 30 bilder blir tatt i løpet av 5 sekunder, og ofte fører relativ bevegelse mellom pasient og kamera til forskyvninger mellom ulike bilder. I arbeidet presenteres en metode som automatisk korrigerer for slike forskyvninger.

Sentralt for dataanalysen er en modell som kan beregne lysintensitet hvor som helst inne i huden, samt intensitet i lys reflektert fra huden når det er kjent hvilke stoffer som finnes i huden. Denne modellen blir brukt sammen med bildene til å regne seg tilbake til hvor mye av de forskjellige stoffene som finnes i huden, og denne informasjonen brukes deretter til å skille mellom godartede og ondartede føflekker.

Arbeidet er et steg på veien mot teknologiske hjelpemidler i diagnosen av hudkreft og ble utført ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Balter Medical AS.

Personalia:
Endre Rieber Sommersten ble født i Bergen i 1980. Han tok cand.scient.-eksamen i optikk og laserfysikk ved Universitetet i Bergen i 2005. I 2006 jobbet han som forsker i Balter Medical AS inntil han gikk inn i stipendiatstilling ved Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, med Jakob J. Stamnes og Knut Stamnes som veiledere.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.09.2010, kl. 10:15, Auditorium 3, Realfagbygget, Allegaten 41

Kontaktpersoner:
Endre Rieber Sommersten, tlf: 97666550, epost: endrers@online.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.