Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Kvinners opplevelse av fosterdiagnostikk og selektiv abort

Sølvi Marie Risøy   
Sølvi Marie Risøy disputerer fredag 28. mai 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Sårbar, suveren og ansvarlig. Kvinners fortellinger om fosterdiagnostikk og selektiv abort”.

Risøy tar i avhandlingen utgangspunkt i hvordan kvinner selv forteller om de vanskelige valgene de måtte ta da det ble oppdaget avvik hos fosteret. Noen ganger vil fosteret dø før fødsel uansett hva kvinnen velger. Andre ganger kan fosteret bli voksen med intelligens innenfor normalområdet eller voksen og psykisk utviklingshemmet.

Når fosterundersøkelsene viser at fosteret har et avvik kommer det som et sjokk på den gravide, som opplever at hele hennes verden raser sammen. Kvinnen alene bestemmer hva hun skal gjøre og hun får ikke råd fra det medisinske personalet. Hvis hun bestemmer seg for abort må hun som oftest møte i en abortnemnd og forklare dem hvorfor hun ønsker å ta abort, og så innvilger de aborten. Når hun skal ta aborten må hun føde fosteret som i en fødsel. Gjennom fødselen, og at hun blir oppfordret til å se, holde og stelle fosteret, og at det blir tatt fotavtrykk og bilde av fosteret, blir fosteret gradvis til et bitte lite barn. Og da blir kvinnen som tar abort også gradvis til en mor som har mistet sitt barn.

Dermed er ikke rutiner og ritualer nøytrale elementer i en hendelse, men de bærer med seg mening som har kraft til å omforme hendelsen. Gjennom velsignelser og begravelser formidler presten ord fra det Hellige. Gjennom ritualene som er ”nye” samtidig som de er tradisjonelle, er prestene med på å fortolke hendelsen på nytt. En kvinne som har fått utført en selektiv abort av hennes foster, blir til en mor som har mistet sitt barn. For at ritualet skal kunne ”fortrylle” hendelsen på denne måten, er alt avhengig av at det som skjer ikke blir sagt. Sorgen etter en selektiv abort kan bli svært komplisert, på grunn av at den suverene beslutningen som kvinnen tok, når de møter de sosiale vurderingene i samfunnet som bestemmer om sorgen er legitim eller ei.

Personalia:
Sølvi Marie Risøy er født i 1972 og er oppvokst på Sotra. Hun ble cand.polit.
fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1999. I stipendiatperioden har hun hatt sin arbeidsplass ved Uni – Rokkansenteret, og hun har deltatt i forskningsgruppen ”Kultur, teknologi og kjønn”. Fra 1. juli arbeider Risøy som førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for samfunnsfag i Sogndal.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.05.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Det mangfoldige fostersubjekt i norske fosterdiagnostiske diskurser“
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
28.05.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Sølvi Marie Risøy, epost: solvi.risoy@uni.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.