Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Sementerte proteser

Markus Nottrott   
Cand. med. Markus Nottrott disputerer fredag 23. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Acrylic Bone Cements: Influence of time and environment on physical properties”.

Beinsement er vanligvis plastmaterialer som brukes til å forankre f.eks. hofte- og kneproteser til bein. Hvert år blir ca 12000 personer operert med en sementert protese i Norge. Dette betyr at det ble satt inn over 2 tonn sement i pasienter årlig. Materialene stammer fra odontologiske plastmaterialer. Det stilles høye krav til styrke og holdbarhet av beinsement siden den skal tåle påkjenningene som følge av gange over flere tiår. Det har vært brukt mange forskjellige beinsementer gjennom tiden. Noen av disse sementene har gitt dårlige resultater ved at protesen har løsnet og det er blitt nødvendig med ny operasjon.

Målet med avhandlingen var å undersøke om det var mulig å forutsi sementens langtidsresultater i klinikken basert på laboratorietester. Avhandlingen består av 4 artikler som hovedsakelig bygger på data fra laboratorieprøver og også sementprøver fra sement som er tatt ut fra pasienter. Det ble målt hvordan egenskapene endret seg over lang tid, opp til fem år under ulike forhold. Det ble gjort både trykktester slik som er beskrevet i kravspesifikasjoner og testing med repeterte kraftpåkjenninger. Det ble målt en rekke biomekaniske egenskaper, bl.a. styrke, stivhet og sammensynkning over tid (creep).

Avhandlingen konkluderer med at det er vanskelig å vise sammenhenger med klinisk ytelse for ulike sementprodukter som er kjemisk like når det brukes de standardmetodene som produktene vurderes etter i dag. Det blir anbefalt at laboratorietesting bør foregå over lengre tidsperioder og under simulerte kliniske forhold. En sement som hadde spesielt dårlige kliniske resultater viste klart avvikende egenskaper også i laboratoriet. Den kunne trolig vært identifisert tidlig med de metodene som er brukt i avhandlingen.

Personalia:
Markus Nottrott (f. 1972) er født i Kassel i Tyskland og avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Göttingen i 1999. Han er nå overlege ved det nasjonale senter for behandling av bein- og bløtvevssvulster ved Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Ortopedisk klinikk, Ortopediske biomaterialer og Institutt for kirurgiske fag ved UiB. Veilederne var prof. em. dr. med. Anders Mølster og prof. dr. odont. Nils Roar Gjerdet (odontologi).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.04.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Strategies for systemic and local treatment of infected total hip replacements"
Sted: Aud. B301, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 10:15, Stort auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Markus Nottrott, tlf: 55 97 28 22, epost: mkamn@kir.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.