Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

EU bygger på 5000 års tradisjon

Tore Nedrebø   
Tore Nedrebø disputerer fredag 11. juni 2010 ved Universitetet i Bergen for dr.philos.-graden med avhandlingen: ”Past and Present Sources of European Union: A Comparative Historical-Institutionalist Analysis”.

Nedrebø drøfter hvorfor det kontinentale og sørlige Europa historisk har vært mye mer for europeisk integrasjon enn det nordlige. Den vanlige forklaringen har vært forskjell i økonomiske interesser. Nedrebø framhever historisk formet ideologi og ser Den europeiske union (EU) som forlengelsen av en 5000 år gammel enhetstradisjon.

Tradisjonen oppstod i det gamle Mesopotamia, ble ført til Europa av Aleksander den Store, overtatt av Romerriket og formidlet fra Middelhavet til Nordvest-Europa av den romerske kirke sammen med keiser Karl den Store. Enhetstanken stod sterkest i høymiddelalderen, da store deler av Europa var samlet som ”Kristenheten” under en felles pave og keiser. Reformasjonen ble et brudd med enhetstradisjonen i Nord-Europa. Protestantiske deler av Europa ble mer nasjonalistiske enn de katolske. Nedrebø mener dette er en viktig grunn til at det var seks hovedsakelig katolske land i det kontinentale og sørlige Europa som grunnla EU, til at kristelig-demokratiske partier har vært pådrivere i europabevegelsen, og til at skandinaver og briter fortsatt er mer EU-skeptiske enn kontinentaleuropeere.

Nedrebø går dermed i rette med den utbredte oppfatningen av Europas historie som et rettlinjet løp i retning av nasjonalstaten, og av EU kun som arena for nasjonal interessekamp. EU er noe nytt i internasjonal politikk: en demokratisk fundert, overnasjonal enhet som skal ivareta felles interesser og verdier. Dette skyldes at grunnleggerne av EU hadde en visjon om et føderalt Europa. Etter hvert som EU er utvidet nordover og østover er enhetsideologien blitt svekket. Med stadig flere medlemsland er det blitt vanskeligere å bli enige om store reformer. Nedrebø mener at etter strevet med å få vedtatt Lisboatraktaten, vil det bli svært lenge til EU igjen prøver å ta større institusjonelle grep.

Personalia:
Tore Nedrebø er født i 1957, og vokste opp på Voss, i Nordfjord og i Tvedestrand. Han tok hovedfag i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen i 1986. Siden da har han vært ansatt i Utenriksdepartementet. Han var stasjonert i Praha 1988-90 og i Bonn 1990-94, og var avdelingsdirektør i Europapolitisk seksjon i UD 2001-2005. Deretter var han ambassadør i Nigeria fram til høsten 2009. Han er nå seniorrådgiver i UD, der han leder et prosjekt om Kina og India i Afrika.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
10.06.2010, kl. 17:15. Selvvalgt emne: ”Stein Rokkan’s Notion of City-Belt Europe: A Reappraisal”
10.06.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: ”Is there an emerging identity among Europeans that represents a break from the past?”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.06.2010, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1.

Kontaktpersoner:
Tore Nedrebø,, epost: torenedrebo@yahoo.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.