Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Alvorlige fødselsskader i Afrika: hvor stort er problemet?

Mulu Muleta   
Cand.med. Mulu Muleta disputerer fredag 15. januar 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Obstetric Fistula: Prevalence, causes, consequences and associated factors”.

En av 400 kvinner lekker urin gjennom skjeden som et resultat av skader i forbindelse med en fødsel i Afrika. Hvis barnet sitter fast i fødselskanalen og kvinnen ikke får hjelp, kan fødselen stoppe opp i flere døgn. Veggene i fødselskanalen ødelegges ved at sirkulasjonen klemmes av og resultatet blir kunstig hull mellom skjeden og urinblæren, men også endetarmen og nerver i bekkenet kan rammes slik at enkelte kvinner har vansker med å gå. Som om ikke dette er nok, mister 90 % av dem også barnet under den katastrofale fødselen.

Etter så store skader tar det likevel i gjennomsnitt 8 år før kvinnen når frem til hjelp og kan opereres. Da er hun allerede for lengst skilt, utstøtt av familien på grunn av lukt og har mistet sitt sosiale nettverk. Kvinnene selv oppgir at dårlig økonomi, manglende skolegang og opplysning, manglende forståelse i familie og nabolag og lange avstander som grunner til at de ikke fikk hjelp under fødselen og sykdommen som fulgte. I Etiopia dreier det seg om 26 000 kvinner som har fått ødelagt sine liv på denne måten, viser avhandlingen.

Hva kan gjøres? Siden hovedårsaken til skaden er at barnet sitter fast i fødselskanalen i mange dager før hun får hjelp, kan et enkelt tiltak være nok: å gi den gravide samme hjelp som i dag, men på et tidligere tidspunkt. Det vil ikke kreve særlig endring i ressursforbruk og omkostninger, men det vil kreve en ny oppmerksomhet på grasrota om at fødende bør transporteres til behandling innen ett døgn. Det vil drastisk redusere skadeomfanget.

Personalia:
Mulu Muleta er etiopisk spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har i 18 år arbeidet som fistelkirurg ved Addis Ababa Fistula Hospital. Hun er nå frittstående forsker tilknyttet Senter for Internasjonal Helse og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, med professor Torvid Kiserud som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.01.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: “What are the challenges for health care (community- and hospital based) in preventing obstructive labour in Ethiopia?”
Sted: Kvinneklinikken, auditoriet, 4. etasje

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.01.2010, kl. 10:15, Kvinneklinikken, auditoriet, 4. etasje

Kontaktpersoner:
Mulu Muleta, epost: mulumuleta@yahoo.com
Torvid Keiserud, epost: torvid.kiserud@kk.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a),
epost: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.