Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Beregning av risikoen ved et hydrogensamfunn

Prankul Middha   
Prankul Middha disputerer fredag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Development, use, and validation of the CFD tool FLACS for hydrogen safety studies.”

Det er forventet at hydrogen kan bli en viktig energibærer i fremtiden. I utgangspunkt er hydrogen mye mer eksplosiv enn for eksempel bensin. Men hydrogen har også noen positive egenskaper, som veldig stor oppdrift, som kan minske risikoen ved et utslipp. Det er derfor viktig å utvikle gode verktøy for å beregne konsekvenser av mulige ulykker. Da kan man sikre at risikoen i samfunnet ikke øker.

Avhandlingen fokuserer på hydrogensikkerhet, spesielt validering og videreutvikling av det numerisk strømingsberegning (CFD) verktøyet FLACS som er utviklet av CMR GexCon AS. Studiet behandler utslipp, spredning, forbrenning og eksplosjon av hydrogen, samt utvikling av risikoanalysemetoder. Modeller for å evaluere mulighet for detonasjon som er den farligste forbrenningsmekanisme er også utviklet. Arbeidet er utført som en del av norske og internasjonale forskningsprosjekter på hydrogensikkerhet, og har ført til at FLACS kan regnes som et pålitelig verktøy for å modellere sikkerhetsproblemer i forbindelse med omfattende bruk av hydrogen i samfunnet.

Personalia:
Prankul Middha er født i 1976 i New Delhi, India. Han er en kjemiingeniør og er utdannet master fra University of Delaware i USA i 2004. Siden våren 2006 er han jobbet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi på UiB og CMR GexCon på Fantoft med Bjørn J. Arntzen på UiB og Olav R. Hansen på GexCon som veiledere. Prankul er i dag ansatt ved CMR GexCon AS. Avhandlingen har vært støttet av Norsk forskningsråd (NFR).

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2010, kl. 09:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41 .

Kontaktpersoner:
Prankul Middha, tlf: 48 89 61 10 / 55 57 41 45, epost: prankul@gexcon.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.