Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Nordlys og sørlys – Magnetosfærens fotavtrykk

Karl Magnus Laundal   

Karl Magnus Laundal disputerer fredag 12. november for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Auroral Imaging as a Tracer of Global Magnetospheric Dynamics”.

I avhandlingen bruker Laundal globale bilder av nordlys og sørlys, tatt fra NASA-satellittene IMAGE og Polar. Slike bilder kan tolkes som fotavtrykk av et mye større område ute i rommet, som er magnetisk forbundet til jorden. Dette området, som kalles magnetosfæren, er i kontinuerlig forandring: Det endrer størrelse og form, og fylles eller tømmes for partikler og magnetisk energi, alt avhengig av forholdene i solvinden som strømmer forbi jorden.

I avhandlingen fokuserer Laundal spesielt på én bestemt begivenhet, 12. mai 2001 klokken 23:30 norsk tid, da to satellitter tilfeldigvis befant seg på rett sted til rett tid, og kunne observere et stort polarlysutbrudd på begge halvkulene samtidig.

Bildene fra denne begivenheten viser at nordlyset og sørlyset kan ha svært forskjellig intensitet og form. Forskjellene i form betyr at magnetosfæren var asymmetrisk mellom de to halvkulene, sannsynligvis fordi koblingen mellom magnetosfæren og ionosfæren var ulik. Forskjellene i intensitet støtter en teori om at det går inter-hemisfæriske elektriske strømmer langs magnetfeltlinjene. Dette resultatet ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Nature, hvor det også kom på forsiden.

En statistisk analyse av mer enn 30 000 polarlysbilder viser at forskjellene i polarlysovalenes form, som ble observert 12. mai 2001, ikke var et engangstilfelle. Studien viser også at ulikhetene avhenger av årstid og retningen på magnetfeltet i solvinden.

Personalia:
Karl Magnus Laundal er født i Bergen og oppvokst i Kristiansand. Han tok mastergrad ved Universitetet i Bergen i 2007, med en oppgave som handlet om protonnordlys. Siden har han vært ansatt som stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Nikolai Østgaard.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.10.2010, kl. 13:15. Oppgitt emne: ”Osonlagets fremtid”
Sted: Rom 292, Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.11.2010, kl. 13:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Karl Magnus Laundal,tlf: 91 35 07 72 , epost: karl.laundal@ift.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.