Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Dans og kulturpolitikk frem til en fredskonflikt!

Hege M. Larsen   
Hege M. Larsen disputerer fredag 23. april, 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Buddhism in Popular Culture The case of Sri Lankan ”Tovil dance”

I tidsperioden 1996 – 2003, gjennomførte Larsen en serie feltarbeid i Sri Lanka, blant dansere og kulturbyråkrater med ansvar for en danseform populært betegnet som ”Tovil dans”.

Sri Lanka ble i 1948 en selvstendig republikk. Konkurransen om politiske posisjoner i den nye staten var og er stor. I 1956 førte sidestillingen av kulturpolitikken med Buddhistisk religions utøvelse til språklig og kulturell diskriminering av hele 25 % av befolkningen. I 1983 hadde situasjonen tilspisset seg og det brøt ut borgerkrig mellom to etniske grupper; Hinduistiske Tamiler og Buddhistiske Singalesere. Konflikten dannet bakteppe for feltarbeidene, og i utgangen av 2003 hadde det vært våpenhvile og fredssamtaler i ett år. Den statlige kulturpolitikken viste igjennom dette året for første gang en dreining mot etnisk og religiøs likestilling.

Gjennom et samtidig studie av ”Tovil dans” og ”Tovil systemet”, en rituell dansedrama- tradisjon som er fundamentert på prinsippene for magisk religiøs helbredelse som beskrevet i Atharva Vedaen for 3000 år siden, utforsker Larsen sammenhengen mellom utvikling av kunstnerisk praksis og sosial og kulturell endring - og kulturpolitikkens rolle i slike prosesser.

”Tovil systemet” er i dag et rituelt system som er satt sammen av sekvenser med referanse til et mangfold av politisk/religiøse epoker. ”Tovil dans” har endret seg fra å være en danseform man måtte bli født inn i en bestemt kaste for å praktisere, til et dansespråk for ”alle”.

I avhandlingen presenteres flere typer kontekster og kunstneriske sammenhenger hvor ”Tovil dans” inngår som et performativt element. I presentasjonen av casene problematiseres den performative og estetiske dimensjonen av kunstnerisk praksis i endring. Arbeidet engasjerer debatter rundt hvordan ”Tovil dans” har kunnet ta en slik viktig posisjon i den postkoloniale nasjonsbyggingsprosessen. Særlig oppmerksomhet gis en diskusjon rundt hvordan kulturpolitikken kan sies å ha hatt agency i denne utviklingen og hvordan de Lankesiske myndigheter i en fredskonflikt ved utgangen av feltarbeids- periodene ser det nødvendig å endre kulturpolitikken og gjøre et skille mellom Buddhismen som religion og ”kulturen” for å skape fred mellom de etniske gruppene i landet.

Personalia:
Cand.Polit. Hege M. Larsen (40) er født i Bodø, oppvokst i Harstad og avla sin Cand. Polit. eksamen i sosialantropologi ved UiB i 1998. Etter hovedfag jobbet hun i NORAD og deretter Norsk kulturråd før hun med doktorgradsstipend fra Norsk forskningsråd’s kulturforskningsprogram ble ansatt ved UiB våren 2001. Som ett ledd i doktorgradsutdanningen tilbrakte Larsen ett forskningssemester ved Goldsmiths College, London. Hun har videre arbeidet som foreleser ved IKOS ved UiO og ved UiA på IUS. Larsen arbeider nå som rådgiver i InterCultureConsult og har programmer for internasjonal kunst og kulturutvikling som sitt spesialområde.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.04.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: ” The politics of cultural production: Anthropological perspectives”
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 10:15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Kontaktpersoner:

Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.