Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Nye metoder for retting av datafeil

Joakim Grahl Knudsen   

Joakim Grahl Knudsen disputerer 24. november for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“On Iterative Decoding of High-Density Parity-Check Codes Using Edge-Local Complementation”.

Alle systemer som behandler digital informasjon er utsatt for støy. Dette kan være atmosfæriske forstyrrelser på en antenne, elektromagnetiske felt på en kabel, eller noe så vanlig som riper i en CD-plate. En viktig grunn til at CD-spilleren og mobilen likevel fungerer er at feilkorrigerende koder gjør det mulig å fjerne eller dekode noe av denne støyen. Knudsen har forsket på anvendelsen av moderne, effektive dekodingsteknikker på klassiske, sterke koder – komponenter som i utgangspunktet ikke passer godt sammen – med formål å oppnå fordelene av begge komponentene. Målsettingen er mer effektiv pålitelig kommunikasjon.

For å beskytte digital informasjon mot støy under overføring, er det mer økonomisk hensiktsmessig å benytte feilkorrigerende koder enn simpelthen å skru opp senderstyrken. Kort fortalt sender man ekstra hjelpedata sammen med den informasjonen som mottakeren kan bruke til å fjerne mye av støyen på data den mottar. Fordelene er særlig vesentlige i forbindelse med håndholdte enheter som mobiler og PDA-er, hvor batterilevetid er en svært begrenset ressurs. Med klassiske koder menes algebraisk konstruerte koder som ble utviklet tidlig på 60-tallet. Kodene skulle være kompakte og effektive i bruk, for minst mulig belastning på datidens begrensede dataprosessorer.

Med internettrevolusjonen på 90-tallet ble moderne dekodingsmetoder utviklet, og man kunne nå benytte seg av den voldsomme utviklingen i billig prosessorkraft til å utvikle systemer med svært høy ytelse. I denne settingen er problemet med pålitelig kommunikasjon i stor grad løst. Men de siste årene har det vokst frem et stort marked for batteridrevne enheter, hvor økonomisk og effektiv kommunikasjon igjen er avgjørende. Følgelig har det også vokst frem et nytt forskningsområde innen kodeteori, hvor man forsøker å anvende moderne dekodingsmetoder på klassiske koder.

I disputasen skal Knudsen forsvare sin ph.d.-avhandling hvor modifikasjoner av moderne dekodingsmetoder er brukt til å bedre ytelsen til ulike velkjente klassiske koder, enten i form av økt støytoleranse eller redusert batteribruk.

Personalia:
Joakim Grahl Knudsen, f. 1979 i Bergen. Ph.d.-avhandlingen bygger videre på mastergraden i informatikk fra 2006. Forskningen er finansiert av Universitetet i Bergen over perioden 2006 til 2010.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.10.2010, kl. 12:15. Oppgitt emne: "Polar Codes”
Sted: møterom 5163, Selmersenteret, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.11.2010, kl. 13:00, Lille auditorium (2144), Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Joakim Grahl Knudsen, tlf. 95913580, epost: joakimk@ii.uib.no
Mediekontakt Gudrun Sylte, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post:gudrun.sylte@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA.For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.