Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Nitrogenoxyd (NO) er kroppens egen måte å beskytte nyrefunksjonen

Michael Hultström   

Michael Hultström disputerer fredag den 27. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

” Angiotensin II in hypertension, renal damage and renal vascular function.”

I avhandlingen beskrives hvordan blodkar som isoleres fra nyren og studeres under mikroskop frigjør mer NO om de kommer fra rotter med høyt blodtrykk eller fra rotter med nedsatt nyrefunksjon. I en spesiell form av høyt blodtrykk, såkalt renalt høyt blodtrykk, forårsakes det høye trykket av en innsnevring av pulsåren till nyren. Dette får nyrene til å frigjøre store mengder av hormonet Angiotensin II – som øker blodtrykket, men dessuten reduserer blodstrømmen til nyrene. Det viser seg imidlertid at selv om trykket stiger, fortsetter blodstrømmen å være nærmest normal. Den kan til og med øke til den ene nyren om innsnevringen på den andre nyren blir så trang at den ikke kan arbeide normalt.

Ved å isolere de blodkar i nyren som regulerer blodstrøm, vises det i avhandlingen hvordan disse gjennom å produsere NO når de blir stimulert med Antiotensin II, reduserer sammentrekningen og opprettholer en normal motstand mot blodstrømmen. Produksjonen av NO synes å være regulert av det cellulære opptaket av aminosyren Arginin, som brytes ned ved produksjon av NO. Dette er vist ved at det produseres mer av de enzymene som transporterer Arginin inn i cellene, og ved at effekten av NO forsvinner når man fjerner Arginin fra væsken utenfor de isolerte blodkarene. På denne måten motvirkes enkelte av de skadelige effektene av Angiotensin II.

Personalia:
Michael Hultström er utdannet ved Uppsala Universitet i Sverige og fikk sin medisinske embedseksamen og medicine licentiatexamen i fysiologi i 2007. Han har siden da vært en del av Nyreforskningsgruppen ved Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.08.2010, kl. 10:15. Oppgitt emne: ”How little kidney tissue is enough? Experimental and clinical evidence.”
Sted: Barneklinikkens auditorium

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2010, kl. 12:15, Barneklinikkens auditorium

Kontaktpersoner:
Michael Hultström, mob. 46964474, epost: michael.hultstrom@med.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.