Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Knekking av elektroniske koder på ulike måter

Michal Hojsik   

Michal Hojsik disputerer fredag 24. september 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Various aspects of stream cipher cryptanalysis”.

Et chiffer er en prosess, en algoritme for hvordan informasjon kan omformes slik at den blir uleselig for alle unntatt de som har en hemmelig nøkkel. Uten å vite det, bruker vi kryptering hver dag for å beskytte data, for eksempel på internett, i mobiltelefoner, trådløse systemer og betalingsterminaler. I tillegg er kryptografi enda mer utbredt i industrien, i offentlig sektor og i forsvaret. Tilliten vi har til at disse systemene er sikre er basert på grundig analyse av forskere innen datasikkerhet.

I avhandlingen analyserer Michal Hojsik sikkerheten i en spesiell type chifre mot ulike angrep. Først viser han hvordan det nye og lovende chifferet Trivium kan knekkes ved hjelp av sidekanalsangrep. Denne typen angrep er spesielt interessant for chifre som er designet for å bli implementert i hardware, for eksempel på en smartkort chip som den som ligger i dagens minibankkort. I den andre delen av avhandlingen fokuserer Michal Hojsik på algebraisk kryptoanalyse og løser noen åpne problemer innen dette feltet.

Personalia:
Michal Hojsik er født i Bratislava, Slovakia. Han har mastergrad i matematikk fra Charles University i Praha og har siden 2007 arbeidet med doktorgraden ved Selmersenteret, Institutt for informatikk på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2010, kl. 10:15, Stort auditorium (2144), HIB, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Michal Hojsik, tlf. 40296732, epost: michalh@ii.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post:mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.