Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Naturlige klimavariasjoner i det sørlige Stillehavet

Christine Euler   
Christine Euler disputerer fredag 18. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Natural decadal to centennial scale variability of Southeast Pacific water mass properties – Multiproxy reconstructions under different climatic boundary conditions in the Late Quaternary”

Avhandlingen studerer naturlige hav- og klimavariasjoner i det sørøstlige Stillehav, på tiårs og hundreårs skala fra utvalgte perioder gjennom de siste 50.000 år. Ved hjelp av undersøkelser av klimasignaler fra dyphavssedimenter rekonstrueres havsirkulasjon og klimavariablitet i en detaljgrad som tidligere ikke har vært gjort i denne regionen. De høyoppløyselige datasettene viser betydningen av Sørishavet i klimasystemet og er de marine analogene til de Antarktiske iskjernene.

Rekonstruksjonen av endringer i temperatur og saltinnhold i både overflate og intermediære vannmasser er basert på stabil isotop analyser av mikrofossiler i materialet hentet fra havet utenfor den chilenske kysten. Her kan man registrere både variasjoner i det sørlige vestavinds belte og i de Antarktiske intermediære vannmassene som har stor betydning for jordens klima. De nye resultatene viser at forandringer i havtemperaturen i det sørlige Stillehavet kan ha betydelig innflytelse på tropiske vannmasser og dermed tropiske klimaforandringer.

Avhandlingen viser også at Sørishavet spilte en viktig rolle i de hurtige klimaendringer som skjedde under siste istiden. Når havsirkulasjonen i Atlanteren var svekket, ble overflatevannet i det sørøstlige Stillehavet oppvarmet.

Kunnskap om fortidens klima er viktig for å kunne skille naturlige klimaendringer fra de menneskeskapte. Resultatene viser raske og betydelige tiårs- og hundreårsvariasjoner i temperatur og saltinnhold i overflate vann og intermediært vann i Stillehavet. Hvis slike naturlige variasjoner oppstår i dag kan de vekselvis minske eller forsterke de menneskeskapte klimaendringene. Resultatene kan brukes i modeller som simulerer både fortidens, nåtidens og fremtidens klimaendringer.

Personalia:
Christine Euler er født i 1980 og oppvokst i Büdingen i nærheten av Frankfurt/Main i Tyskland. Hun tok mastergrad i geologi ved Universitetet i Bergen våren 2005. Hun ble ansatt høsten 2005 som universitetstipendiat i maringeologi ved Institutt for Geovitenskap med arbeidsplass på Bjerknessenteret for klimaforskning. I løpet av studiet har Euler hatt forskningsopphold ved University of Colorado at Boulder (USA) og deltatt på et en måneders IMAGES tokt til det sørøstlige Stillehav.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2010, kl. 10:00, Auditorium 5 i Realfagbygget, Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Christine Euler, tlf: 40 47 52 66, epost: christine.euler@bjerknes.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.