Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Bidrar desentralisering til fattigdomsreduksjon?

Thomas Buabeng   
Thomas Buabeng disputerer den 5.mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Implementation of Public Policy at the Local Level in Ghana: The Experience of Ghana Poverty Reduction Strategy (GPRS)”.

Spørsmålet denne avhandlingen forsøker å svare på er "hvorfor er det slik at forskjellige deler av landet opp gjennom årene har fortsatt å reagere ulikt på fattigdomsbekjempelse?". Argumentene som presenteres i avhandlingen er basert på konklusjonen at retningslinjer og programmer for fattigdomsreduksjon i Ghana ikke har utrettet tilstrekkelig i forhold til utformingen, i alle fall ikke i form av geografisk dekning.

Buabeng hevder at slike variasjoner kan forklares individuelt eller i kombinasjoner av fire faktorer; implementeringsstruktur, ressurser, politikk og lokale faktorer. Studien konkluderer med at ressurser er den klart viktigste faktoren for å forklare forskjeller i implementeringseffektivitet i distriktene i det sørlige Ghana. Samtidig som forskjellene i implementeringsstruktur og nivå av ressurser kan holdes ansvarlig for varierende grad av effektivitet i gjennomføringen av GPRS i den nordlige delen av Ghana.

Buabeng er også av den oppfatning at den rollen som givere, frivillige organisasjoner, det sivile samfunn, private organisasjoner, samt lokal kultur innehar, bør være velstudert og forstått for å kunne gjennomføre kompetente sosiale retningslinjer som er ment å direkte påvirke livsstil, holdninger og samfunnsøkonomisk velvære for mennesker. Denne oppfatningen kommer av at de nevnte faktorene, som ikke har blitt tilstrekkelig belyst i tidligere studier, spiller en avgjørende rolle i hvorvidt offentlig politikk i utviklingssamfunn implementeres effektivt eller ikke.

Inspirasjon fra MPhil-oppgaven, samt tidligere arbeidserfaring innen prosjekter relatert til fattigdomsbekjempelse, motiverte valget av tema for denne doktorgradsavhandlingen.


Personalia:
Thomas Buabeng ble født 3.mars 1967 i Ghana og har en bachelorgrad i sosiologi og statsvitenskap fra University of Ghana (1994). Han har også en mastergrad i Public Administration fra samme universitetet (1996). Han har siden jobbet som Program Officer for en ghanesisk NGO; "Ghana Center for Democratic Development (CDD-Ghana). Fra 2003-2005 gjennomførte Thomas Buabeng en MPhil i Public Administration ved Universitetet i Bergen, og fra 2006-2009 har han vært doktorgradskandidat ved samme universitet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.03.2010, kl. 16:15. Oppgitt emne: "The Politics of Development Assistance in Poverty Reduction: A case study from Ghana."
Sted: Auditorium Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.03.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Thomas Buabeng: tlf: 94 90 80 29/ 96 72 37 24, epost: tbuabeng@yahoo.com
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.