Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Knekking av elektroniske koder

Tor Erling Bjørstad   
Tor Erling Bjørstad disputerer torsdag 11. mars 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”On the security of cryptographic primitives”.

Kryptografi brukes til å omforme og kode informasjon for å holde den hemmelig, sikre at den ikke kan endres av uvedkommende, og på andre måter beskytte mot uønsket bruk. Historisk sett har forskningen på feltet hovedsaklig vært militær og hemmeligholdt. De siste 30 årene har behovet for effektive sivile systemer har vokst eksplosivt,etter hvert som stadig mer sensitiv informasjon blir behandlet elektronisk. For anvendelser som elektroniske pasientjournaler, nettbank og internettelefoni, er det prekært å sikre at informasjonen som behandles hverken kommer på avveie eller kan tukles med.

For å utvikle sikre informasjonssystemer, må man være trygg på at den kryptografiske teknologien som benyttes er til å stole på og oppfyller alle nødvendige sikkerhetskrav. Spesielt viktig er det at nye algoritmer analyseres grundig av flere uavhengige parter, for å bygge opp tillit til at de kke inneholder uventede svakheter eller feil. Det er to hovedtilnærminger som kan brukes i analysen av en ny algoritme. Fra et teoretisk ståsted er det mulig å definere en matematisk modell som beskriver de sikkerhetsegenskapene man ønsker å oppfylle, og foreta en analyse av algoritmen innenfor dette rammeverket. En mer direkte metode er å sette seg i skoene til en ondsinnet angriper og lete målrettet etter konkrete svakheter som kan utnyttes for å knekke kodene.

Avhandlingen tar for seg et bredt utvalg kryptografiske algoritmer for grunnleggende funksjoner som nøkkelinnkapsling, kryptering og hashing, og foretar sikkerhetsanalyse innenfor disse rammeverkene. I noen tilfeller har man oppdaget at tidligere publiserte algoritmer inneholder alvorlige feil, og ikke tilbyr det ønskede sikkerhetsnivået. I andre tilfeller leder analysene til mer teoretiske observasjoner, eller økt forståelse av hvilke antakelser sikkerheten baserer seg på.

Personalia:
Tor Erling Bjørstad er født i 1982, og oppvokst i Bergen. Han er utdannet Master i teknologi / Sivilingeniør i industriell matematikk ved NTNU i 2005, og har siden 2006 arbeidet med doktorgraden ved Institutt for Informatikk på Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.03.2010, kl. 12:15, Store auditorium, VilVite, Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Tor Erling Bjørstad, tlf: 55 58 41 81 el. 97 08 77 22, epost: tor@ii.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.