Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Bedre diagnostisering av tuberkulose utenfor lungene

Demissew Beyene Balcha   
Demissew Beyene Balcha disputerer fredag 7 mai 2010 for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Towards Improved diagnosis of tuberculous lymphadenitis”.

Globalt er tuberkulose et stort helseproblem og selv om lungene er hyppigst affisert kan sykdommen angripe nesten alle organer i kroppen. Det vil si at man kan også få tuberkulose utenfor lungene. Denne typen tuberkulose er vanskelig å påvise fordi det er nødvendig å ta vevsprøver til mikroskopi og til dyrkning av bakterier, og selv da kan det være vanskelig å stille diagnosen. Mange ressursfattige land har ikke kapasitet eller økonomi til å utføre disse undersøkelsene og det er derfor et stort behov for å utvikle enkle og billige diagnostiske metoder.

Det er meget viktig å kunne stille en riktig diagnose slik at pasienter med tuberkulose utenfor lungene kan få den rette behandlingen. Demissew Beyene har i sitt arbeid påvist at over 15 % av pasienter med diagnosen tuberkulose blir feilbehandlet fordi det er vanskelig for legene å avklare om pasienten har tuberkulose utenfor lungene eller ikke. Han har i sine studier vurdert flere egenskaper (antigener) til tuberkelbasillene for å finne noen som egner seg til å utvikle en enkel metode som kan brukes til å påvise tuberkulose ved en blodprøve. Ved å bruke etablerte prinsipper har han påvist at en kombinasjon av flere antigener fra bakteriene gir bedre følsomhet av en test. Disse resultatene gir håp om fremtidig utvikling av en enkel hurtigtest, som kan bli brukt i ressursfattige land hvor tuberkulose er mest utbredt.

Arbeidet er utført i Etiopia hvor tuberkulose utenfor lungene er et stort problem som utgjør 37 % av alle tilfeller av tuberkulose. Det har lenge vært diskutert om bovine tuberkelbaciller som vanligvis gir tuberkulose hos kyr kan gi tuberkulose i disse pasientene. Ved hjelp av molekylærbiologiske analyser ble det i denne avhandlingen påvist at alle tilfeller av tuberkulose i lymfeknuter fra pasienter med tuberkulose var forårsaket av humane tuberkelbasiller og ikke bovine tuberkelbasiller. Dette har betydning for diagnostikk og behandling og er et viktig bidrag til epidemiologisk forskning på tuberkulose.

Personalia:
Demissew Beyene Balcha er født i 1962 i Etiopia hvor han tok sin bachelorgrad ved Addis Ababa Universitetet. Han har en M.Phil fra Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen (1993). I 2004 ble han tatt opp på PhD-programmet ved Universitetet i Bergen og har vært tilknyttet Senter for Internasjonal Helse og Gades Institutt. En del av studiet har vært utført ved The Royal Tropical Institute i Amsterdam. Han har nå en forskerstilling ved Armauer Hansen Research Institute i Addis Ababa.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2010, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Vaccines: History, challenges, and its impact on the spread of tuberculosis”
Sted: Auditorium 1, BBB, Jonas Liesvei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2010, kl. 10:15, Auditorium 1, BBB, Jonas Liesvei 91.

Kontaktpersoner:

Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på . For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.