Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2010

NY DOKTORGRAD

Spenninger i kjønn, kultur og medier i Zimbabwe på 1990-tallet

Hilde Arntsen   
Hilde Arntsen disputerer fredag 23. april 2010 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Betwixt and Between: Case Studies in Gender, Culture and the Media in Zimbabwe in the 1990s.”

Avhandlingen tar utgangspunkt i tre casestudier fra Zimbabwe, og diskuterer hvordan tema som kjønn, kultur og historie er elementer som førte til spenninger i zimbabwisk mediekultur på 1990-tallet. Avhandlingens tittel Betwixt and Between, antyder at de analyserte medietekstene og intervjupersonene utfordret de rådende politiske oppfatningene av hva som utgjorde zimbabwisk kultur og mediekultur på 1990-tallet. Avhandlingen baserer seg på teoretiske diskusjoner blant annet om globalisering, postkolonial teori og kjønnsforskning i det sørlige Afrika.

Casestudiene omfatter en analyse av et kommersielt månedsblad for kvinner, en analyse av en kontroversiell film om landets frigjøringskrig, og en studie blant ungdom ved to videregående skoler i Harare: Månedsmagasinet Mahogany ble etablert kort tid etter frigjøringen i 1980, med et uttalt mål å nå moderne zimbabwiske kvinner i urbane områder. Bladet tok opp enkelte kontroversielle, kulturelle og politiske tema samtidig som det hadde en ambivalens i forhold til stereotype kvinnebilder og såkalte kvinnesaker.

Spillefilmen Flame (Ingrid Sinclair, 1996) ble politisk kontroversiell fordi den skildret frigjøringskrigen i perspektivet til to unge kvinner som deltok i kampen om landets uavhengighet. Filmen utfordret dermed den rådende oppfatningen av frigjøringskrigens helter som menn, og stilte spørsmålstegn ved kvinners undertrykking i samfunnet.

I det tredje casestudiet skildrer ungdom i Harare hvordan det er å vokse opp i Zimbabwe på 1990-tallet, hvordan de forholder seg til krav fra foreldregenerasjonen, skole og venner, samtidig som de får motstridende kulturelle impulser gjennom nasjonale og internasjonale medietekster.

Personalia:
Hilde Arntsen er Cand. Polit i medievitenskap (Universitetet i Oslo, 1993), og fagoversetter i engelsk (Agder, 1986). Arbeidet med avhandlingen er delvis utført som en del av et forskningssamarbeid med Universitetet i Zimbabwe. Arntsen har blant annet vært universitetsstipendiat, universitetslektor og seniorkonsulent ved Universitetet i Bergen, amanuensis ved Universitetet i Oslo, og Research Associate ved Universitetet i Zimbabwe. Etter disputasen begynner hun som postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.04.2010, kl. 15:15. Oppgitt emne: “The discourse of culture and tradition in Zimbabwean politics.”
Sted: Auditoriet, Sjøfartsmuseet, Håkon Sheteligs plass 15, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2010, kl. 10:15, Auditoriet, Sjøfartsmuseet, Håkon Sheteligs plass 15, Bergen.

Kontaktpersoner:
Hilde Arntsen, epost: Hilde.Arntsen@infomedia.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post:sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.