Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kan IKT bidra til kultivering av kunnskapsmangfold?

Maja van der Velden   
Maja van der Velden disputerer fredag 20. februar 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Another design is possible – Looking for ethical agency in global information and communication technology”

Studien belyser hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) påvirker og påvirkes av kunnskapsmangfold. Den er basert på en analyse av Open Knowledge Network, et globalt fildelingsnettverk for lokal kunnskap og utvikling, og en analyse av nettressurser for ’kunnskap for utvikling’. Van der Velden anlegger et etisk og refleksivt perspektiv i sitt valg av teori og teoretiske analyser, i valg av prosjekt og nettsider, og i sine empiriske studier av et Masai-samfunn i Kenya og naturleger i landsbygder i India.

Avhandlingen beskriver begrepet kognitiv rettferdighet (cognitive justice) – likebehandling av ulike måter å vite - som designprinsipp for IKT. Kognitiv rettferdighet kan bidra til en demokratisering av designprosessen og redefinerer hvem som kan være designer. Makten til å skape rettferdig med teknologi er ikke knyttet til egenskaper ved teknologien eller brukerne, men konstitueres i relasjoner mellom mennesker, teknologi, lover og sosiale normer.

Van der Velden argumenterer for at IKT-designere har etisk handlekraft. Design er en pågående oversettelse og forhandling av forskjeller, og de valg som tas får betydning. Designernes valg gjør noe kunnskap synlig og annen kunnskap usynlig.

Arbeidet med avhandlingen har blitt finansiert av Norges Forskningsråd gjennom prosjektet ” Local knowledges in global communication”.

Personalia:
Maja van der Velden er født i Nederland og har sitt hjem i Oslo. Hun har hatt sin tilknytning som PhD-kandidat ved Institutt for Informasjons – og medievitenskap, UiB. Hun jobber som forsker ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.02.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Design of Knowledge Management Software and the Structures of Indigenous Knowledges"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.02.2009, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Maja van der Velden, tlf 22852816 (a), 95470009 (p), epost: majava@ifi.uio.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.