Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Politietterforskning – et komplisert puslespill

Sonja Wilhelmsen   
Sonja Wilhelmsen disputerer fredag 25. september 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Maximising Organisational Information Sharing and Effective Intelligence Analysis in Critical Data Sets. A case study on the information science needs of the Norwegian criminal intelligence and law enforcement community”.

En politietterforskning består i å rekonstruere hendelsesforløpet i kriminalsaker så fullstendig og korrekt som mulig. I de senere år har dette arbeidet blitt mer omfattende fordi informasjonsmengden i kriminalsaker har økt betydelig, den organiserte kriminaliteten har økt og samtidig har det blitt lettere for lovbrytere å bevege seg mellom og begå forbrytelser i flere politidistrikter.

I avhandlingen beskriver Sonja Wilhelmsen en undersøkelse av etterforskningsprosessens forskjellige faser. Undersøkelsen ble foretatt i samarbeid med Kripos (Kriminalpolitisentralen). Informasjonsmengden i en etterforskning består av flere typer informasjon fra en rekke forskjellige kilder; avhør av vitner og mistenkte; tekniske bevis fra fingeravtrykk og våpen samt elektroniske spor fra telefonsamtaler og bruk av bankkort. Informasjonen blir behandlet av flere organisasjonsmessige enheter og etterforskningen blir utført av ansatte med forskjellig bakgrunn. Noen har politiutdannelse, andre har utdannelse innenfor fagfelt som biologi, medisin og patologi. Undersøkelsen viser at Kripos har mange elektroniske informasjonssystemer som støtter de forskjellige fasene i etterforskningen, men de mangler muligheter for elektronisk utveksling av informasjon mellom flere av systemene.

Resultatet av undersøkelsen er en detaljert modell som beskriver hvordan informasjonen transformeres gjennom de ulike fasene av etterforskningen. Modellen tar hensyn til de forskjellige organisasjonsmessige enhetene og informasjonstypene som kan være involvert i en etterforskning. I arbeidet med modellen ble mulige sammenbruddspunkt i kommunikasjon og informasjonsdeling mellom ulike organisasjonsmessige enheter og faggrupper identifisert. Når et informasjonssystem ses som et samspill mellom etterforskere og datamaskiner blir mulige kommunikasjonsbrudd viktige for å kunne forbedre informasjonsflyt og unngå misforståelser i etterforskningen av lovbrudd.

Personalia:
Sonja Wilhelmsen er født og oppvokst på Eydehavn utenfor Arendal. Siden våren 1995 har hun studert og jobbet i Bergen. Sonja Wilhelmsen ble uteksaminert cand. polit. i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2000. I perioden hun arbeidet med doktorgradsavhandlingen var hun stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og hun var også tilknyttet Universitetet i Agder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.09.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Research questions, methodology, methods, data, analysis and findings in a design research study."
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Sonja Wilhelmsen, tlf: 905 89 734, epost: Sonja.Wilhelmsen@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.