Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bruk av Internett for å støtte endring i helseatferd

Silje C. Wangberg   
Silje C. Wangberg disputerer torsdag 30. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Internet-based Interventions to Support Health Behaviours: The Role of Self-Efficacy.”

Hovedmålet med doktorgradsstudien var å bedre forstå hvilken rolle tiltro til egen mestringsevne (self-efficacy) spiller som teoretisk fundament for Internettbaserte programmer for å støtte endring i helseatferd.

Tre ulike studier ble gjennomført i forbindelse med Internettprogram rettet mot helseatferd. Dette var to spesifikke Internett-programmer, ett rettet mot personer med diabetes, og ett rettet mot røykeslutt.

Resultatene ble publisert som en serie med tre artikler. I artikkel I rapporteres det at et Internettprogram for diabetesegenomsorg, som var skreddersydd i henhold til tiltro til egen mestringsevne, økte helseatferd uavhengig av om man fikk støtte til et egenomsorgsområde man hadde høy eller lav tro på å mestre. Videre fant man at de som hadde høy tiltro til å mestre kosthold, fysisk aktivitet og/eller blodsukkermåling hadde mer effekt av programmet enn de som hadde lavere tiltro i utgangspunktet.

I Artikkel II rapporteres det at tiltro til egen mestringsevne og skreddersydde e-poster hang sammen med hvor mye denne typen Internettprogram blir brukt. I Artikkel III rapporteres det at tiltro til egen mestringsevne hang sammen med hvor mye deltagerne brukte et online diskusjonsforum for røykeslutt. Videre fant man at å bruke dette forumet førte til økte forventninger om å kunne la være å røyke i ulike risikosituasjoner, noe som igjen førte til redusert røyking.

Til sammen viser denne PhD-avhandlingen at tiltro til egen mestringsevne er en sentral faktor å ta i betraktning når en skal utvikle gode IKT-baserte programmer for å støtte mennesker i livsstilsendringer.

Personalia:
Silje Camilla Wangberg er født i Lenvik i 1979 og har vært bosatt i Tromsø siden 2000. Hun ble Cand. Psychol ved Universitetet i Tromsø i 2004, og har siden da jobbet ved Nasjonalt senter for samhandling og Telemedisin, nå ansatt som spesialpsykolog.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.04.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: “How may theories of emotions contribute to models of health promotion?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Kontaktpersoner:
Silje Camilla Wangberg, mob: 932 62 539 , epost: silje.camilla.wangberg@telemed.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.