Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Tannhelse blant gravide mødre og småbarn - studier fra Uganda

Margaret Wandera   
Margaret Wandera disputerer 8. desember 2009 for PhD-graden ved Det medisinsk- odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Oral Disease and Oral health related quality of life in pregnancy and early childhood: Surveys from urban and rural areas of Uganda”

Tannsykdommene karies og periodontitt er folkesykdommer som forårsaker tanntap og redusert livskvalitet hos voksne og barn i rike og fattige land. Globalt har 60-90% av barn og ungdom erfaring med karies. Sykdommen opptrer fra 1 års alder og relateres til spedbarnsernæring. Det har vært antatt at kvinner kan være mer utsatt for tannsykdom under svangerskapet enn ellers. Wandera belyser forekomst og fordeling av tannsykdom blant gravide mødre og i hvilken grad deres livskvalitet påvirkes. I tillegg studeres tidlig tannsykdom hos barn i alderen 6-36 måneder og i hvilken grad livskvaliteten hos barnet selv og foreldrene påvirkes av tannsykdom..

Avhandlingen bygger på data fra to epidemiologiske studier utført i Mbale, østre Uganda og Kampala blant henholdsvis 900 gravide mødre og 800 barn med foreldre. Data ble samlet inn ved hjelp av strukturerte intervju. Klinisk undersøkelse ble gjennomført etter retningslinjer beskrevet av Verdens Helseorganisasjon. Barna ble også veid og målt for beregning av antropometri. Forekomsten av tannkjøttsykdom og tanntap blant gravide kvinner var moderat høy. Svært få hadde lommedannelse på 4-5 millimeter mens over 70% oppviste blødning og tannsteinsdannelse. Over 60% av gravide med sykdomsdiagnose hadde redusert livskvalitet. Karies ble diagnostisert hos 18% av barna. Over 40% av foreldrene oppga redusert livskvalitet i familien på grunn av barnets tannsykdom.

Personalia:
Margaret Wandera er født i Kampala i 1966. Hun studerte odontologi ved universitetet i Kampala og var ferdig utdannet i 1992. Dr Wandera fikk sin mastergrad ved UiB i 1998 og fortsatte som PhD-student ved UiB i 2006. Avhandlingen er del av et større samarbeidsprosjekt (PROMISE EBF) mellom Senter for Internasjonal helse, UiB og flere institusjoner i Afrika.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.12.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: ”Oral health promotion and disease prevention in Uganda: Challenges and priorities”
Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.12.2009, kl. 09:15, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28.

Kontaktpersoner:
Margaret Wandera, epost: margaret.wandera@odfa.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.