Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Miniatyrhjertepumpe kan forbedre behandling av hjertestans

Vegard Tuseth   

Vegard Tuseth disputerer 16.12.2009 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: ”Percutaneous left ventricular assist device in cardiac arrest-experimental studies”’

Hjertestans på bakgrunn av akutt hjerteinfarkt har høy dødelighet til tross for bedret akutt behandling med rask hjerte-lunge-redning, hjertestarter, blokking av tette hjerteårer og nedkjøling.

På grunn av utilstrekkelig blodsirkulasjon til de vitale organer overlever mange pasienter med hjertestans ikke til de kommer til sykehus, og blant overlevere er spesielt hjerneskade et vesentlig problem.

I tre eksperimentelle studier har Tuseth og medforfattere vist at en nyutviklet miniatyrhjertepumpe som legges inn vía blodårene i lysken kan ha gunstig effekt på blodsirkulasjon, hjerneskade og sjansen for vellykket gjenoppliving ved hjertestans. Videre har de vist at nytteeffekten av pumpen kan følges med lett tilgjengelig og etablert metodikk.

Resultatene fra denne forskningen tyder på at miniatyrpumpen kan oppnå tilsvarende eller bedre resultat sammenliknet med optimal tilgjengelig behandling i form av åpen hjertemassasje.

Det kan være håp om at behandling med hjertepumpe kan bedre overlevelsen hos hjertestans pasienter. Det planlegges oppstart av videre kliniske studier for å kartlegge effekten av denne behandlingen.

Personalia:
Vegard Tuseth er født 1971 i Stavanger. Han avla medisinsk embetseksamen ved NTNU i 1996. Siden 2004 har han arbeidet som lege ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, seksjon for invasiv kardiologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.12.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: "Is there still hope for future improvement after primary PCI for acute myocardial infarction?"
Sted: HUS, Store Auditorium, 3 etg, Sentralblokken

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.12.2009, kl. 12:15, HUS, Store Auditorium, 3 etg, Sentralblokken

Kontaktpersoner:
Vegard Tuseth. tlf: 90 15 11 48, epost: vegard.tuseth@helse-bergen.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.