Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Kinetikkens rolle ved gasshydratdannelse i nærvær av råolje

Shiva Talatori   
Shiva Talatori disputerer onsdag 7. oktober 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinen:

"Kinetics of gas hydrate formation in the presence of crude oil"

Naturlige gasshydrater innehar en viktig teknologisk betydning. Dannelse av gasshydrater har vært et kjent problem for petroleumsindustrien i lang tid. Hydrater består av vannmolekyler som orienterer seg rundt lette hydrokarboner og burer seg inne i dem ved hjelp av hydrogenbindinger. Oljeledninger som transporterer petroleum og vann er utsatt for hydratdannelse, noe som fører til plugging av oljerøret.

Bedre forståelse av kinetikken ved hydratdannelse vil gjøre det mulig i større grad å benytte kinetiske faktorer til å nedsette raten av hydratdannelse når det er påkrevd. Selv om hydratdannelse i noen tilfeller er umulig å hindre, kan man sette ned hydratdannelsesraten tilstrekkelig til at gasstransport kan skje uten at rørene plugges.

I denne avhandlingen er råoljesammensetning, rørehastighet og vannandel observert og analysert med hensyn på hydratdannelse. En metode er utviklet for å oppnå informasjon om kinetiske faktorer fra trykk og temperaturdata ved dannelse av hydrater. I enkelte eksperimenter er gassprøver tatt og analysert for å verifisere metoden. En modell over veksten av gasshydratet som beskriver den eksperimentelle kinetikken til hydratet er blitt testet. Emulsjonsegenskapene for råolje- vann-, og gassystemer er en viktig faktor for hydratvekst. Emulsjonsstabiliteten til de analyserte råoljene ved to forskjellige vannkutt og rørehastigheter er brakt til veie. Resultatene viser at emulsjonsstabiliteten avtar ved økende mengde vann, noe som kan forklare den avtagende hydratdannelsen ved økende vannkutt.

Ved høyt vannkutt (80%), gikk veksten igjennom to faser. Inversjonen av den initielle vannkontinuerlige emulsjonen kan også være en av årsakene til de to hydratdannelsesratene. Raten øker ved inversjonen av emulsjonen fra vannkontinuerlig til oljekontinuerlig emulsjon, uavhengig av råoljesammensetningen. Informasjonen fra vannaffiniteten til hydratpartiklene forklarer de forskjellige ratene til dannelsen av hydratet.

Personalia:
Født: 29.01.1977 Teheran, Iran.
Fullførte Mastergraden ved Iran University of Science and Technology i 2003.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.08.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: ”Naturlige gasshydrater innvirkning i den globale oppvarmingen og i klimamodellering”
Sted: Rom 3069, 3 etg. Realfagsbygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.10.2009, kl. 10:30, Auditorium 5., Realfagsbygget

Kontaktpersoner:
Shiva Talatori, tlf: 41406027, epost: shiva.talatori@kj.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.