Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Genetisk kontroll i fosterutviklingen

Clotilde Sirri Suh   
Clotilde Sirri Suh disputerer tirsdag 15. desember for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ¨A study of Six3 gene regulation and protein function in zebrafish¨

Under fosterutviklingen dannes over 200 ulike typer celler som organiseres slik at alle organer og kroppsdeler utvikles på riktig måte. Disse prosessene skjer når bestemte kombinasjoner av gener blir aktivert i de ulike cellene. Det finnes flere hundre forskjellige regulatorproteiner som medvirker til cellenes genkontroll. For å kunne forstå hvordan genene blir skrudd av og på i forbindelse med dannelsen av ulike celletyper er det bl.a. viktig å klarlegge hvordan slike regulatorproteiner (transkripsjonsfaktorer) binder til bestemte DNA-sekvenser i arvestoffet.

Avhandlingen omhandler studier av transkripsjonsfaktoren Six3 som har en sentral rolle i utviklingen av øyne og hjerne hos mennesker og andre virveldyr. Forskningsarbeidet er blitt utført på sebrafisk, som er en viktig dyremodell med spesielt gode muligheter for genetiske analyser. Eksperimentene omfattet bl.a. genoverføringsforsøk på sebrafisk hvor genenes aktivitetstilstand i cellene kunne observeres direkte ved hjelp av et fluorescerende markørprotein. Således gir avhandlingen ny kunnskap om hvordan Six3 proteinet binder til spesielle DNA-sekvenser lokalisert i nærheten av genene som reguleres. Den viser også at Six3 kan regulere aktiviteten til sitt eget gen (Six3 genet) og dermed påvirke hvor mye som lages av denne transkripsjonsfaktoren i cellene. Disse resultatene vil bidra til å klarlegge viktige kontrollmekanismer i fosterutviklingen og kan gi ny innsikt i hvordan medfødte misdannelser oppstår.

Personalia:
Clotilde Sirri Suh er født i 1979 og oppvokst i Kamerun. Hun har mastergrad i medisinsk biologi fra Universitetet i Tromsø. I 2005 startet hun arbeidet på doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Molekylærbiologisk institutt under veiledning av professor Anders Fjose.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.12.2009, kl. 10:15, Høyteknologisenteret, Stort auditorium, 2. etasje.

Kontaktpersoner:
Clotilde Sirri Suh, tlf. 22840563, epost: Clotilde.Suh@mbi.uib.no
Mediekontakt Sigrid Sulland, tlf. 55 58 69 00 (a), e-post: sigrid.sulland@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.