Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Normsystemer og normlogikk

    
Audun Stolpe disputerer onsdag 10. juni for PhD –graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Norms and Norms-System Dynamics”

Avhandlingen er en studie av normsystemer som består av en filosofisk drøftende komponent og en matematisk komponent, der sistnevnte søker å uttrykke resultatene fra førstnevnte sondringer i et formelt idiom. Hensikten er å bidra til å etablere normlogikken som en grunnlagsvitenskap for disipliner der en potensiell diskrepans mellom faktisk og ideellt er et sentralt premiss, og der evnen til å begrunne normative slutninger er avgjørende. Sentrale spørsmål er hvorvidt normlogikken kan baseres på sannhetsbegrepet, hvorvidt alternative forståelser av begrepet kan tenkes, samt hvilke slutningsformer som avhenger av hvilke av disse antagelsene.

Avhandlingens sentrale resultat er at statiske og dynamiske aspekter av normer og normsystemer ikke kan adskilles, ikke engang i teorien: En analyse av sentrale normative begreper viser at disse begrepene kun kan forstås på bakgrunn av bestemte transformasjoner av normsystemene de tilhører, og at en enkelt norm, isolert betraktet, ikke er en interessant analyseenhet.

Avhandlingen er strukturert som en serie steg fra filosofiske og eksempeldrevne drøftinger, til mer og mer abstrakte og matematiske utledninger. Kontinuitet mellom filosofiske resultater og formelle premisser etterstrebes. Avhandlingen kulminerer i en generell og abstrakt teori om endring av normsystemer i form av kontraksjon og revisjon, en teori som har ovennevnte transformasjoner som partikulære instanser.

Personalia:
Audun Stolpe er født i 1973 og oppvokst på Kongsvinger. Han er cand.philol. i filosofi fra Universitetet i Oslo, med avgangsår 2000. Stolpe har jobbet som forsker ved King’s College i London, som lektor ved Humanistisk Informatikk i Bergen, og er i dag ansatt som post doc. ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.06.2009, kl. 16:30. Oppgitt emne: ”Foundationalism and Coherentism in Epistemology”
Sted: Sydneshaugen skole, auditorium B.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.06.2009, kl. 09:30, Sydneshaugen skole, auditorium B.

Kontaktpersoner:
Audun Stolpe tlf: 22852441, mob: 45236807, epost: audus@ifi.uio.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.