Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Landskapsutvikling over geologisk tid

Tor Oftedal Sømme   
Tor Oftedal Sømme disputerer fredag 27. mars for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Source-to-sink systems: sediment partitioning and geomorphic development over multiple time-scales”

Landskapet både over og under havoverflaten påvirkes kontinuerlig av endringer i klima og havnivå, i tillegg til heving og innsynkning av jordskorpen (tektonikk) over geologisk tid (tusener til millioner av år). Slike endringer har foregått til alle tider og landskapet er derfor alltid i endring.

Studier av landskapsutvikling omfatter de prosessene som bidrar til å forflytte sedimenter fra de høyeste fjell til de dypeste hav over slike lange tidsrom. Over tid fører disse prosessene til nedslipning og modning av landskapet: elver blir lengre, kontinentalsokler blir bredere, og dyphavsvifter blir større. Studie av slike størrelsesparametre som areal, lengde, bredde og volum, samt de forskjellige typer av sedimenter som finnes i landskapene kan derfor fortelle oss noe om hvor gammelt landskapet er, hvordan det har utviklet seg, og hvilke klimatiske og tektoniske krefter som har vært gjeldende gjennom geologisk tid.

Dette er interessant både for petroleumsindustrien og for den mer generelle forståelsen av landskapsutvikling. Denne avhandlingen viser at noen av disse størrelsesparametrene som beskriver landskapet er relaterte til, og er avhengige av hverandre. Slike sammenhenger som vi kan observere i dagens landskaper kan dermed brukes til å forutse samme type sammenhenger i et landskap som eksisterte for flere titalls eller hundre millioner år siden, og som nå er interessante reservoarer for olje og gass. Ved hjelp av dette kan vi dermed si noe om hvor det kan være lurt å lete etter nye reservoarer, og eventuelt hvor store reservoarene kan tenkes å være i et gitt område.

Et annet tema som er interessant i denne sammenheng er på hvilken måte landskapet over og under havoverflaten endrer seg over tid når det blir utsatt for endringer i nettopp havnivå, klima, og tektonikk. Ved hjelp av datamodeller og feltstudier på Korsika prøver denne oppgaven også å komme frem til en modell for hvordan slike endringer påvirker de forskjellige delene av landskapet, og hvordan slike endringer kan gjenkjennes i den geologisk lagrekken.

Personalia:
Tor Oftedal Sømme er født i 1980 og oppvokst i Sandnes. Han tok sin mastergrad i sedimentologi/petroleumsgeologi ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen, i 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.03.2009, kl. 10:15, Aud 5, Realfagbygget

Kontaktpersoner:
Tor Oftedal Sømme, tlf. 55588131, epost: tor.somme@geo.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.