Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Elektriske strømmer i rommet rundt jorda

Kristian Snekvik   
Kristian Snekvik disputerer fredag 8. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Observations of field aligned currents in the plasma sheet. Two kinds of field aligned currents generated during magnetotail convection."

Den store norske nordlysforskeren Kristian Birkeland (1867-1917) foreslo på begynnelsen av 1900-tallet at nordlys skyldes elektroner som strømmer ned langs jordas magnetfeltlinjer i form av elektriske strømmer. Denne teorien var basert på omfattende observasjoner og laboratorieforsøk. Likevel var de fleste av datidens forskere skeptiske til teorien. Det var først i 1967 at Birkeland sine teorier ble bekreftet med satellittmålinger av elektriske strømmer utenfor jordas atmosfære.

I dag er elektriske strømmer langs jordas magnetfeltlinjer et godt etablert fenomen, og de kalles ofte for Birkelandstrømmer. Det forskes aktivt på hvordan slike strømmer dannes. Man vet at de dannes i rommet rundt jorda i avstander på ca. hundre tusen kilometer som et resultat av vekselvirkninger mellom solvinden og jordas magnetfelt.

Rommet rundt jorda er fylt av en veldig tynn og varm gass som kalles plasma. Avhandlingen tar for seg to ulike prosesser i dette plasmaet som resulterer i elektriske strømmer langs jordas magnetfeltlinjer ned i atmosfæren. Den første prosessen involverer bobler i plasmaet som kommer mot jorda med hastigheter rundt 1000 km/s. Disse boblene forårsaker kraftige virvler i plasmaet som gir opphav til Birkelandstrømmer.

Det andre fenomenet er at plasma blir presset sammen i et lite område. I dette området vil det da oppstå elektriske strømmer. Et viktig resultat fra denne avhandlingen er at det har blitt vist at disse elektriske strømmene kan komme helt ned i jordas ionosfære.

Studiet baserer seg på målinger fra fire satellitter som heter Cluster. Romfysikkgruppa ved Universitetet i Bergen var med på å bygge instrumenter til disse satellittene som ble skutt opp i juli og august 2000.

Personalia:
Kristian Snekvik er født i 1978 og oppvokst i Trondheim. Han studerte først to år ved NTNU og flyttet deretter til Bergen i 2001 for å studere romfysikk ved Institutt for Fysikk og Teknologi ved Universitetet i Bergen. I 2005 avsluttet han Cand. scient. graden, hvorpå han begynte på doktorgradsstudiet i januar 2006.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.05.2009, kl. 11:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Kristian Snekvik, tlf 932 10 354, epost: kristian.snekvik@uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.