Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Digital bildeanalyse forbedrer brystkreftdiagnostikk

Ivar Skaland   
Ivar Skaland disputerer tirsdag 15. september 2009 for PhD-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Proliferation in breast cancer-Immunohistochemistry and digital image analysis”.

Brystkreft er den hyppigste kreftsykdommen hos kvinner. Moderne diagnostiske metoder har ført til at flere diagnostiseres i et tidlig stadium uten spredning til lymfeknuter eller andre organer (stadium I). Disse pasientene har en relativt god prognose. Primærbehandling er operasjon. Strålebehandling og medikamentell tilleggsbehandling benyttes for å redusere risikoen for tilbakefall. Nåværende prognostiske og prediktive markører identifiserer en liten gruppe av stadium I-pasientene med så lav risiko for tilbakefall at tilleggsbehandling ikke anbefales.

Bedre prognostiske og prediktive markører vil kunne føre til at langt flere pasienter kan tilbys en behandling med færre eller ingen bivirkninger. Lavt antall celledelinger (mitoser) i svulstvevet er en god prognostisk faktor. Telling av mitoser gjøres manuelt i tynne snitt fra svulstvevet ved bruk av mikroskop. Våre studier viser at manuell telling kan være unøyaktig. Gjennom mikroskop kan det tas digitale bilder av vevs snitt med høy forstørrelse, og disse bildene kan analyseres ved hjelp av tilpassede dataprogrammer (digital bildeanalyse).

Ved bruk av en immunhistokjemisk metode som spesifikt farger mitotiske celler, kombinert med digital bildeanalyse, oppnådde vi svært nøyaktig og reproduserbar mitosetelling. En forstudie og et større valideringsstudie viser at metoden kan identifisere langt flere stadium I-pasienter (60 %) med minimal risiko for tilbakefall. Våre funn må bekreftes i uavhengige studier før metoden kan få konsekvenser for pasientbehandling.

Avhandlingen har blitt utført ved Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus, Professor Jan Baak ved Gades Institutet i Bergen/Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssjukehus og Fri Universitet i Amsterdam, Nederland, har vært veileder.

Personalia:
Ivar Skaland, f. 1962, er oppvokst i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. Han er utdannet bioingeniør ved Trondheim ingeniørhøgskole 1985, senere videreutdannet innen laboratoriefaget ved Trondheim ingeniørhøgskole 1991 og Bergen ingeniørhøgskole 2003. Han har arbeidet ved Avdeling for patologi, Stavanger universitetssjukehus, siden 1985, hvor han nå er seksjonsleder for Seksjon for immunhistokjemi og metodeutvikling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.09.2009, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Biomarker development in breast cancer: Needs, options, and problems"
Sted: Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.09.2009, kl. 10:00, Aulaen, Stavanger Universitetssjukehus, Sydbygget, 2.etg.

Kontaktpersoner:
Ivar Skaland, tlf. 48112546, epost: skiv@sus.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.