Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Påvirkning fra bakgrunnsstøy på språkprosessering

Sarah Dorothee Dos Santos Sequeira   
Sarah Dorothee Dos Santos Sequeira disputerer torsdag 24. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The effects of background noise on asymmetrical speech perception“

Vi alle vet at bakgrunnsstøy, kan påvirke forståelsen av det vi hører. I avhandlingen vises at bakgrunnsstøy også forandrer hjerneprosessene som er grunnlaget for oppfattelsen når andre snakker til oss. I avhandlingen presenteres resultater som tyder på at bakgrunnsstøy forandrer den normale hjerneasymmetrien ved oppfatning av språk. Resultatene viste også at bakgrunnsstøy fra hverdagen (forbikjørende biler og stemmevirvar fra flere mennesker) hadde ulik effekt på oppfatning av talelyder, der ikke-språklig bakgrunnsstøy hadde størst effekt på oppfatningen. Forandringer i hjerneasymmetri ble målt ved hjelp av såkalt dikotisk lytting, som er en atferdstest, og med funksjonell magnettomografi (fMRI) som måler endring i blodgjennomstrømmning i hjernen. I adferdstesten viste forsøkspersonene forandret hjerneasymmetri, særlig når de var utsatt for støy fra forbikjørende biler i bakgrunnen, og denne adferden var også avhengig av støyintensiteten. Det ble også påvist forandringer i de områder i hjernen som er involvert i språk. Resultatene diskuteres ved hjelp av teorier innenfor aktiverings- og oppmerksomhetspsykologi. Funnene i avhandlingen vil bidra til bedret forståelse av hvordan hjernen oppfatter språk- og talelyder og hvordan det samsvarer med bakgrunnsstøy som er et stadig vanligere problem i det moderne samfunn.

Personalia:
Sarah Dorothee Dos Santos Sequeira er født i 1978 og oppvokst i Saarbrücken/Tyskland. Hun tok eksamen som Dipl. psych. i psykologi ved Universitetet i Trier/Tyskland i 2004. Fra 2004 til 2008 har hun vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, og fMRI-gruppen i Bergen under veiledning av Prof. Kenneth Hugdahl. I 2008 arbeidet hun som forsker i psykolinguistik ved Universitetet i Konstanz/Tyskland. Hun er nå ansatt som klinisk nevropsykolog ved MediClin Bosenberg klinikk i St. Wendel/Tyskland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.09.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Applications of dichotic listening to language and langauge related disorders.”
Sted: Auditorium 1, 3. etasje, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Universitetet i Bergen, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.09.2009, kl. 10:30, Auditorium 1, 3. etasje, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB), Universitetet i Bergen, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Sarah D. Dos Santos Sequeira, tlf: +49-(0)-173-7333684, epost: Sarah.Sequeira@psybp.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.