Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Signalstoffer i vevsvæske fra luftrør og milt

Elvira Semaeva   
Elvira Semaeva disputerer tirsdag 30. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Studies on the tissue microenvironment and secretion of signalling substances with special focus on trachea and spleen”

Rommet mellom cellene i kroppens organer kalles for interstitum og består av bindevev og interstitiell væske som til sammen danner cellenes mikromiljø. Interstitell væske har sitt opphav i plasma som filtreres over kapillærene. Denne væsken inneholder plasmaproteiner og stoffer frigjort fra lokale vevsceller. Sammensetningen av den interstitielle væsken kan påvirkes av vevskader og endringer i kapillærenes permeabilitet (gjennomtrengelighet). Vi benyttet ulike metoder for å isolere interstitiell væske, og analyse av denne væsken kan bidra med informasjon om endringer i kapillær proteintransport og frisetting av stoffer fra lokale vevsceller ved betennelsestilstander.

Resultatene fra avhandlingen viser at det er mulig å isolere interstitiell væske fra trakea (luftrøret) ved å utsette vevet for økt G-kraft ved hjelp av sentrifugering. Vi viste også at vi kan studere miltens mikromiljø ved å samle miltlymfe som er representativ for interstitiell væske i dette organet. I dette arbeidet kunne vi påvise en økning i det lokale nivået av ulike signalstoffer i interstitiell væske fra trakea og milt ved en generell betennelsestilstand. Avhandlingen viser at tilgang til vevets mikromiljø er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i de lokale prosessene som foregår ved akutte betennelsesprosesser i trakea og milt. Sammenligning av nivået av signalstoffer i interstitell væske og blodplasma viste store forskjeller. Dette understreker at målinger av nivået i en blodprøve ikke er tilstrekkelig for å danne seg et bilde av de lokale forholdene i cellenes mikromiljø.

Personalia:
Elvira Semaeva ble født i 1971 og oppvokst i Moskva, Russland. Hun tok embetseksamen i faget pediatri ved Russlands statlige medisinske universitet i 1996. Etter turnustjeneste arbeidet hun klinisk ved et barnesykehus i Moskva. I perioden 2006-2009 har han vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for biomedisin, Seksjon for fysiologi, ved Universitetet i Bergen, lønnet av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.06.2009, kl. 09:15. Oppgitt emne: "The role of cytokines in mucosal and skin inflammation"
Sted: Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.06.2009, kl. 12:15, Store Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Elvira Semaeva, tlf. 55586406, epost: Elvira.Semaeva@biomed.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.