Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Ny metode for måling av hjernestruktur

Anca-Larisa Sandu   
Anca-Larisa Sandu disputerer torsdag 7. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"MRI measures of brain volume and cortical complexity in clinical groups and during development"

Moderne MR-teknikker tillater presise målinger av strukturelle endringer i hjernen ved ulike kliniske tilstander som ved psykiatriske eller nevrologiske lidelser. Et problem med konvensjonelle metoder er at de i liten grad tar hensyn til den informasjon som ligger i måling av uregelmessigheter og ujevnheter i hjernens overflate. Slik informasjon kan være av betydning for forståelse av ulikheter mellom kliniske grupper og ikke minst for en forståelse av hjernens utvikling fra barn til voksen.

I avhandlingen benyttes en ny metode for å beskrive slike uregelmessigheter basert på fraktal matematikk. Fraktaler ble opprinnelig introdusert av matematikeren Benoit Mandelbrot. Måling av et objekts fraktalstruktur gir informasjon om graden av uregelmessigheter i overflate eller omriss av objektet.

I avhandlingen er det tatt MR-bilder av hjernen, som så segmenteres i grå og hvit hjernesubstans, for deretter å benytte fraktal geometri for å kvantitativt beskrive graden av kortikale uregelmessigheter. Metoden er videre brukt i sammenligninger mellom friske kontrollpersoner og personer med schizofreni, samt mellom barn med dysleksi sammenlignet med normallesende barn. Også forskjeller mellom gutter og jenter, og menn og kvinner er undersøkt med fraktalmetoden.

Resultatene viste større grad av uregelmessigheter i den kortikale overflate hos pasienter med schizofreni og ved dysleksi, spesielt hos unge jenter med dysleksi. Resultatene fra avhandlingen viser betydningen av å anvende volumetriske MR-målinger sammen med måling av form og regelmessighet, slik som fraktal dimensjon, ved nøyaktig kvantifisering av endring i hjernens morfologi.

Personalia:
Anca Larisa Sandu er født i Botosani, Romania, 1975. Hun har MSc-graden fra Fysisk fakultet ved Al. I. Cuza University, Iasi, Romania i 2003. Fra 2004 til 2008 har hun vært PhD stipendiat ved det Psykologiske fakultet, UiB og fMRI-Gruppen i Bergen med prof. Kenneth Hugdahl som hovedveileder. Fra 2009 er hun ansatt ved French National Institute for Health and Medical Research, Paris.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2009, kl. 16:15. Oppgitt emne: “Different methodological approaches for quantifying the complexity of cortical folding in the human brain”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1.etg

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2009, kl. 10:15, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Anca-Larisa Sandu, tlf: +4795477512, epost: anca.sandu@psybp.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.