Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Museer i Panama

Ana Luisa Sánchez Laws   
Ana Luisa Sánchez Laws disputerer fredag 15. mai for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Panamanian Museums: History, Contexts and Contemporary Debates”

Avhandlingen inneholder en analyse av de politiske og økonomiske sammenhenger hvor dominerende representasjoner av nasjonalitet og identitet har blitt formet i museer i Panama.

Fokus på museer kommer fra den måte en analyse av disse institusjonene kan bidra til en forståelse av debatter over forskjellige politiske prosjekter om panamansk identitet og historie. Et prosjekt for et nasjonalt museum i Panama begynte så tidlig som i 1906, bare tre år etter den offisielle fødselen av Republikken Panama. Ved hver politisk forandring i landet har museumssektoren blitt restrukturert. I de første årene av militærdiktaturet (1968-81) ble en rekke museer skapt. Etter tilbakevendingen til demokratiet i 1989 økte den offentlige investeringen til museer på nytt. Investeringer som er gjort i de siste årene (for eksempel, Det Inter-Oseaniske kanalmuseum i 1997, Panama Viejo Visitor Centre i 2004, Kuna nasjonsmuseum i 2005, restrukturering av MARTA i 2006) viser at museer igjen har kommet i fokus for en rekke aktører. Men en del debatter - spesielt de som handler om etnisk mangfold og politiske konflikter - har ikke blitt tatt opp i de permantente utstillinger i disse nye museene.

Avhandlingen består av tre deler. Den første delen diskuterer de politiske og økonomiske sammenhenger som kan bli koblet til representasjonene som finnes i museer. Den andre delen av avhandlingen fokuserer på fem museer: nasjonalitetsmuseet, det antropologiske museet Reina Torres de Arauz, Inter-Oseanisk kanalmuseum, Panama Viejo Visitor Centre, vest-indianer museet i Panama, og Kuna nasjonsmuseum. Hvert museum er analysert i forhold til interne og eksterne sammenhenger. Interne sammenhenger inkluderer forandringer om konsepter av museer og deres misjon. Eksterne sammenhenger inkluderer de politiske og økonomiske faktorer som politikk, støttemidler og ansettelsespraksis. Den tredje delen fokuserer på måter temaer som etnisitet og politisk konflikt har blitt diskutert i en del kunstneriske utstillinger. Denne delen beskriver også to nye medieprosjekter hvor forfatteren har forsket på alternative metoder for å representere politisk konflikt og for å fremstille et bredere bilde av panamansk nasjonalitet og identitet.

Personalia:
Ana Luisa Sánchez Laws var født i Panama i 1974. Hun tok sin mastergrad i Screenwriting for Multimedia ved Universitetet i Bergen i 2004.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.05.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "The use of electronic technologies and its implications in cultural history museums"
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.05.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Ana Luisa Sánchez Laws, tlf 94 81 20 76, epost: ana.laws@infomedia.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.