Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Munnhelse i eldreinstitusjon

Heidi Samson   
Heidi Samson disputerer den 19. juni for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Oral health and institutionalised elderly”.

Avhandlingen har hatt som mål å utvikle tiltak som kan bidra til å sikre eldre institusjonsbeboere en god munn- og tannhelse gjennom forebyggende arbeid.

I årene fremover får vi en kraftig økning i antall eldre. Det er et politisk ønske at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig, noe som betyr at sykehjemsbeboere er sykere og langt mer pleietrengende enn tidligere. Til tross for at disse har krav på nødvendig hjelp til munn- og tannstell, har det vist seg at mange har en uakseptabelt dårlig munnhygiene. I sitt arbeid har Heidi Samson undersøkt munnhelsen hos beboere på fem eldreinstitusjoner i Bergen. Sammenlignet med data fra 1988 er dagens beboere eldre og har kortere oppholdstid på institusjon. Flere beholder sine egne tenner. De har også fått mer tannsykdom og dermed økt behandlingsbehov.

En spørreundersøkelse blant landets skoler, som utdanner forskjellig pleiepersonell, påviste en del ulikheter i type og mengde undervisning innen munn- og tannstell. Likevel så hovedmengden av undervisningen ut til å kunne gjøre studentene i stand til å utføre grunnleggende munn- og tannpleie på eldre pleietrengende.

Et nytt munn- og tannhygieneprogram har blitt utprøvd på et av landets største sykehjem. Dette viser at munnhygienen hos beboere kan bedres vedvarende gjennom personalopplæring, regelmessige hygienemålinger med tilbakemeldinger til personalet, bruk av munnstellkort, tannkontakter og tilstrekkelig tannpleieutstyr. Elektriske tannbørster ser ut til å kunne hjelpe, og bedømmes stort sett som hensiktsmessige både av beboere og personale.

Arbeidet er utført ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB og i samarbeid med Løvåsen Undervisningssykehjem. Studien er finansiert av Det medisinsk-odontologiske fakultet, UIB, og med midler fra Helse- og Rehabilitering.

Personalia:
Heidi Samson (født Wolden) er født i 1973 og oppvokst i Hamar. Hun er utdannet tannlege ved UiB (2001), og har siden 2003 jobbet med PhD-graden ved Seksjon for gerodontologi, med professor Gunhild Vesterhus Strand som veileder. Samson er ansatt som tannlege ved Kleppestø tannklinikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.06.2009, kl. 14:15. Oppgitt emne: “Sammenhenger mellom generell og oral helse hos eldre”.
Sted: Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17. Auditorium 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.06.2009, kl. 09:15, Institutt for klinisk odontologi, Årstadveien 17. Auditorium1.

Kontaktpersoner:
Heidi Samson, tlf: 917 927 95, epost: heidi.samson@iko.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.