Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Bruken av würde-formen og preteritum konjunktiv

Vidar Rongved   
Vidar Rongved disputerer fredag 4. september for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Über den Gebrauch der Fügung würde + Infinitiv Präsens und deren Verhältnis zum Konjunktiv Präteritum in ausgewählten Konstruktionstypen. Untersuchungen anhand von Texten aus dem Zeitraum 1685–1943"

Avhandlingen tar for seg bruken av würde-formen (würde + presens infinitiv, f.eks. würde sagen/schlafen/sein) og dennes forhold til preteritum konjunktiv (f.eks. sagte, schliefe, wäre) i tre konstruksjonstyper: betingelsesperioder som Wenn sie das sagte/ sagen würde, wäre Fritz glücklich/würde Fritz glücklich sein (Hvis hun sa det, ville Fritz være lykkelig), konsessive perioder som Selbst wenn sie … (Selv om hun …) og sammenligningsbisetninger som (Sie tat,) als ob sie schliefe/schlafen würde (Hun lot som om hun sov). Materiale hentes fra 393 tekster fra perioden 1685–1943. I faglitteraturen advares det ofte mot bruk av würde-formen – en bruk som antas å tilta. Funn i avhandlingen peker imidlertid i en annen retning: I det undersøkte materialet tiltar bruken av preteritum konjunktiv. Det antydes at dette kan skyldes de nevnte advarslene i faglitteraturen mot å bruke würde-formen.

Personalia:
Vidar Rongved er født i 1976 og oppvokst i Knarvik. Rongved ble cand. philol. i 2003 og ble ansatt som stipendiat ved Germanistisk Institutt i 2004. Han har også hatt ulike undervisningsoppdrag for Universitetet i Bergen og arbeider nå som forsker ved Institutt for Fremmedspråk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.09.2009, kl. 16:00. Oppgitt emne: "Grammatische Kategorien des Verbs im Sprachvergleich: Deutsch-Norwegisch"
Sted: Auditorium 3 (rom 602), Dragefjellet skole (jussbygget)

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.09.2009, kl. 09:30, Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Vidar Rongved, tlf.: 55582350, epost: vidar.rongved@if.uib.no
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a), e-post: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.