Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Intuisjon i kriminaletterforskning

Ingerid Rødseth   
Ingerid Rødseth disputerer fredag 17. april 2009 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Explaining User Interface Design Decisions by Exploring Motive Analysis, Iconographical Analysis, Open Coding and Categorization in Designing for Intuition in Augmented Reality"

Avhandlingen undersøker hvordan man kan forklare og forbedre beslutningene som tas når man lager nye brukergrensesnitt for IT-systemer. Utvalgte forskningsteknikker blir introdusert, brukt og evaluert i ulike faser i designprosessen.
Den røde tråden i avhandlingen er å designe støtte for bruk av intuisjon i datasystemer for kriminaletterforskning. Etterforskere i og utenfor Kripos ble intervjuet om intuisjonens rolle i kriminaletterforskning. På bakgrunn av krav som fremkom gjennom disse intervjuene, ble prototypen CrimeSceneAR utviklet og evaluert.

CrimeSceneAR er et verktøy som 3D-projiserer fjernede gjenstander på det opprinnelige fysiske åsted for en forbrytelse. Å blande de virtuelle objektene inn i den fysiske virkeligheten oppnås ved at brukeren ser på omgivelsene gjennom skjermbriller. CrimeSceneAR inngår dermed i en tradisjon av augmented reality (kunstig utvidelse av fysisk virkelighet) -systemer der virtuelle elementer legges til det som brukeren ellers oppfatter som sin fysiske virkelighet. I CrimeSceneAR kan etterforskerne også legge inn sine egne intuisjonsmarkører ved funn av spesiell interesse.

Avhandlingen undersøker hvordan forskningsteknikker som motivanalyse, ikonografisk analyse, åpen koding og kategorisering kan brukes til å lage bedre brukergrensesnitt. Eksempler på bruk av disse teknikkene demonstreres og analyseres.

Avhandlingen belyser også hvilken rolle intuisjon har i kriminaletterforskning. Det argumenteres for at intuisjon er et viktig verktøy for etterforskerne, og at det kan være nyttig å utvikle datasystemer som støtter bruken av intuisjon.

Personalia:
Ingerid Rødseth ble født i Bergen. Hun tok cand. polit.-graden i 1999 ved Institutt for informasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB). Rødseth har i mange år arbeidet med design og utvikling av ulike brukergrensesnitt i forskjellige firmaer, og fra 2004-2008 var hun universitetsstipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Siden høsten 2008 har hun jobbet som universitetslektor samme sted, med ansvar for undervisning i interaksjonsdesign på bachelor- og masternivå.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.04.2009, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Design som profesjonell praksis og design som forskning: epistemologiske refleksjoner og deres konsekvenser for metodevalg."
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.04.2009, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Kontaktpersoner:
Ingerid Rødseth, tlf. 55584063, epost: ingerid.rodseth@infomedia.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.