Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Dataanalyse i full fart

Matthias Richter   
Matthias Richter disputerer fredag 24. april for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Development and integration of on-line data analysis for the ALICE experiment."

Partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC) ved CERN utenfor Geneve gir oss muligheten til å undersøke en tilstand av subatomær materie. Gjennom kollisjoner av protoner og tunge ioner skapes det en energitetthet som tillater prosesser og reaksjoner mellom elementær partikler vi ikke kan observere i naturlig kjernematerie. Ved å studere henfallsproduktene av kollisjonene, håper man å få dypere innsikt i naturens fundamentale mekanismer.

ALICE er et av fire eksperimenter ved LHC, og når LHC settes i kontinuerlig drift, skal eksperimentet studere partikkelkollisjoner. Eksperimentet leses ut av noen få millioner aktive kanaler og genererer en datamengde på omlag 25 GByte per sekund. Datamengden er så stor at en vanlig harddisk på 100 GByte fylles på 4 sekund, og det kreves smarte løsninger for å sortere ut og lagre dataene som skal analyseres senere. Et trigger-oppsett har som hovedformål å skille ut kollisjoner som er verdt å studere. Kjernefysikkgruppen ved Institutt for fysikk og teknologi deltar i utviklingen av en høynivåtrigger (High Level Trigger - HLT) som ikke bare er følsom for forskjellige typer raske signaler fra detektoren, men også skal analysere hele datamengden on-line. Det bygges på full rekonstruksjon av kollisjonen, for så å analysere innholdet til alle reaksjoner og gjøre lagringen av data mest mulig effektivt.

HLT-systemet omfatter en PC-farm med omlag 500 noder med mer en 2000 prosessorkjerner, og forskjellige programvarepakker som styrer kommunikasjon, utveksling av data og dataanalyse. Det kreves en effektiv kombinasjon av forskjellige fagfelt. Arbeidet har bidratt til konseptutvikling, med hovedformål på fleksibel integrasjon av algoritmer. Grensesnittløsningen i dette arbeidet kombinerer nå både brukervennlighet og effektivitet.

Prosjektet og arbeidet har vært finansiert av Norges Forskningsråd og Universitet i Bergen, og utført ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB, i sammenheng med forskerskolen "Development and Application of Intelligent Detectors".

Personalia:
Matthias Richter er født i 1972 i Dresden (Tyskland) der han også har vokst opp. Han har tatt diplom (master) i fysikk ved University of Technology Dresden (TU Dresden) i 1999, og ble tatt opp til PhD-studiet i 2005. I mellomtiden har han jobbet med programvareutvikling for lydproduksjoner og lydeffekter, og som forskningsassistent ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2009, kl. 13:15, Auditorium 307, Carl L. Godskes Hus, Johannes Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Matthias Richter, epost: Matthias.Richter@ift.uib.no
Mediekontakt Therese Marianne Istad, tlf. 55 58 91 70 (a), e-post: therese.istad@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.