Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2009

NY DOKTORGRAD

Psykotropiske medikamenter og deres effekt på membraner i humane blodplater

Ramadhan Oruch disputerte den 24. april 2009 for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

«Modes of action exerted by psychotropic drugs on human platelets: Results of altered phospholipid substrate availabilities?»

Ramadhan Oruch har studert effekten av psykofarmaka på biomembraner ved å benytte humane blodplater som cellemodell. Som en komplementær studie undersøkte han effekten av de samme legemidlene på monolag av lipider ved å bruke Langmuir-metoden. Det ble bevist at amfifile psykotrope legemidler utfører sin farmakologiske effekt, bivirkninger eller begge deler ved å interkalere i biomembraner i tillegg til å virke på reseptorer.

Personalia:
Cand.med. Ramadhan Oruch er født i den nord irakiske byen Kirkuk i 1961. Han har studert medisin i byen Mosul, Irak, og fikk den medisinske graden (MBChB) i 1987. 
Han kom til Norge i 1992. Ramadahn Oruch leverte norsk medisinsk fagprøve ved Universitetet i Oslo i 1995 og har praktisert som distriktslege før han begynte på sin doktorgrad.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.04.2009, kl. ,

Kontaktpersoner:
Madhan Oruch, epost: Ramadhan.Oruch@biomed.uib.no
Mediekontakt Gro Malnes Øvrebø, tlf. 55 58 38 13 (a), e-post: gro.ovrebo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.